Ponudbe za trajno zaposlovanje mladih lahko delodajalci oddajo le elektronsko, od 12. 4. 2017 od 10. ure naprej do 31. 7. 2019 oziroma do obvestila o zaprtju povabila. Javno povabilo se izvaja v okviru istoimenskega programa Spodbude za trajno zaposlovanje mladih. Namenjeno je spodbujanju zaposlovanja za nedoločen čas, s ciljem izboljšanja zaposlitvenih možnosti za mlade ter zagotavljanja dolgoročnejšega sodelovanja med delodajalci in mladimi iskalci zaposlitve. Hkrati program prispeva k zmanjšanju neskladij med ponudbo kandidatov in povpraševanjem delodajalcev na trgu dela (zmanjšanju t. i. strukturnih neskladij).

Za subvencionirano zaposlitev 5.507 mladih brezposelnih je do leta 2021 na voljo 27,7 milijona evrov, ki jih financirata Republika Slovenija (20 odstotkov) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 odstotkov celotne vrednosti). Dobrih 60 odstotkov vseh sredstev je namenjenih za mlade s stalnim prebivališčem v vzhodni Sloveniji, skoraj 40 odstotkov pa za mlade s stalnim prebivališčem v zahodni Sloveniji.

V subvencionirano zaposlitev pri delodajalcih se lahko vključijo mladi pred dopolnjenim 30. letom starosti, ki so najmanj tri mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Delodajalci morajo zaposlenim zagotoviti plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo.

Subvencija znaša 5.000 evrov za zaposlitev s polnim delovnim časom 40 ur na teden oziroma sorazmerno manj za zaposlitev s polnim tedenskim delovnim časom, ki je krajši od 40 ur, vendar ne manj kot 36 ur na teden, ali za zaposlitev invalida, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko opravlja delo le krajši delovni čas, vendar ne manj kot 20 ur na teden. Subvencijo nakažemo delodajalcem v dveh enakih delih na podlagi eRačuna (prvi del po zaposlitvi in drugi del po izplačilu plače za 24. mesec zaposlitve).

Delodajalci oddajo ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih mladih tokrat le elektronsko, na našem Portalu za delodajalce. Pred prvo uporabo portala je potrebna registracija. Oddaja ponudb je možna od 12. 4. 2017 od 10. ure naprej in najkasneje do 31. 7. 2019 do 14.45, ko se izteče končni rok javnega povabila oziroma do objave obvestila o zaprtju povabila zaradi razdelitve razpoložljivih sredstev za posamezno regijo ali koledarsko leto.

Na javno povabilo se lahko prijavijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje za prijavo.

Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci pri nas objaviti prosto delovno mesto. To lahko storijo tudi elektronsko na Portalu za delodajalce. Na podlagi tega jim napotimo brezposelne iz ciljne skupine povabila glede na zahteve delovnega mesta. Delodajalec izmed napotenih brezposelnih izbere ustreznega kandidata. Po zaključenem postopku izbora se prijavi na javno povabilo.

Predloži lahko eno ali več ponudb, vendar za omejeno skupno število kandidatov iz ciljne skupine brezposelnih, kot je opredeljeno v javnem povabilu. Brezposelni mladi se glede možnosti vključitve v program obrnejo na osebnega svetovalca ali svetovalko pri uradu za delo, kjer so prijavljeni.