Kratki film je nastal kot del projekta 100max CIPRE International v sodelovanju z www.eingutertag.org. Financiralo ga je nemško Zvezno ministrstvo za okolje, izvajal pa se je v okviru nemškega predsedovanja Alpski konvenciji v letih 2015/16.

Priložnost preveriti življenjski slog

Medtem ko je bila za Klaudio iz Merana (Italija), ki se je odločila za sodelovanje v projektu, dobrodošla priložnost, da je skozi podnebno igro preverila svoj življenjski slog, je Pascale iz Annecyja (Francija) največji pomen videl v izdelkih domače regije. V kratkem filmu 100max – varstvo podnebja skozi igro v Alpah so odrasli, otroci in družine iz različnih alpskih občin s svojim zgledom pokazali, kakšno je lahko v praksi podnebju prijazno življenje, obenem pa spregovorili o izkušnjah, ki so jih zbrali pri sodelovanju v istoimenskem projektu.

Dober dan ima sto točk

Da bi naše podnebje dejansko ostalo v ravnovesju, bi moral vsak posameznik dnevno porabiti največ 6,8 kilograma ogljikovega dioksida ali, kot je bilo preračunano v projektu, sto točk. Ali in kako lahko preživijo, ne da bi presegli število točk, so v praksi preverili člani družin in gospodinjstev iz vseh alpskih držav. Marca in junija 2016 so zato vsakokrat po en teden vodili natančno evidenco o vsem, kar so porabili za hrano in oblačila, ter o izbranem načinu mobilnosti. Projekt 100max je tako vse udeležence spodbudil k razmisleku o svojih potrošniških navadah, obenem pa so v praksi preizkusili trajnostni način življenja.

Bodimo vzor drugim!

Andreas Pichler, direktor CIPRE International, je ob tem poudaril: »Če želimo uresničiti podnebne cilje, potrebujemo ljudi, ki bodo sami dajali dober zgled in pokazali, kako to izvesti v praksi.« Kratki film poudarja prav to – pionirsko vlogo na področju varstva podnebja lahko odigra vsak posameznik in če bomo k temu pripomogli vsi, bomo dosegli zelo veliko. V projektu sodelujoči Lukas iz Entlebucha (Švica) se tega povsem zaveda: «Kakovost življenja ni odvisna od tega, koliko dobrin imam in koliko energije porabim, temveč od tega, kaj počenjam s tem, kar imam na voljo.«