Humanitarnost je v Skupini Gorenje neločljiv del družbene odgovornosti, z aparati in donacijami ter vključevanjem v humanitarne projekte pa se trudijo pomagati ljudem v stiski, tako v Sloveniji kot tudi po drugih državah, kjer so navzoči.

Center Iris ponuja specialna znanja in izobraževanja

V Centru Iris (prej Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana) se šola več kot trideset otrok in mladostnikov z motnjami vida, slepe in slabovidne šolarje ter predšolske otroke v drugih šolah pa spremljajo Irisovi mobilni učitelji. Center ponuja tudi specialna znanja in izobraževanja vsem ciljnim skupinam: slepim in slabovidnim ter ožji in širši okolici. V Skupini Gorenje so se odzvali pobudi Lions kluba Ljubljana Forum ter učence Centra Iris razveselili s posebno indukcijsko kuhinjsko ploščo znamke Atag, ki jo lahko pomočjo posebnih dodatkov varno in preprosto uporabljajo tudi slepi in slabovidni.

Za varno uporabo gospodinjskih pripomočkov

»Čeprav naši učenci ne vidijo, zelo radi kuhajo in se tako pripravljajo na samostojno življenje. Kljub njihovi veliki prizadevnosti pa je pogosto težava v gospodinjskih pripomočkih, ki niso dovolj prilagojeni, da bi omogočali varno uporabo,« poudarja Katjuša Koprivnikar, ravnateljica Centra Iris. »Opekline prstnih blazinic so lahko usodne za branje brajice, indukcijska kuhalna plošča pa slepemu ali slabovidnemu predstavlja veliko težavo, saj se je na njej zelo težko orientirati. V Gorenju so na naše veliko veselje našli rešitev in nam podarili kuhalno ploščo z dodatno kontrastno silikonsko prevleko, ki omogoča varno uporabo štedilnika. Po naših informacijah v Sloveniji nihče od slepih še nima tako prilagojenega štedilnika.«

Lajšanje socialnih stisk s humanitarnimi organizacijami

V Gorenju že vrsto let sodelujejo z ustanovami in organizacijami za pomoč posameznikom in družinam v stiski, kot so Zveza prijateljev mladine, Centri za socialno delo, Rdeči križ, materinski domovi in varne hiše, ki poskrbijo, da aparati pridejo v prave roke. V letu 2016 so v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Moste-Polje pomagali 22 socialno ogroženim družinam in več različnim društvom ter zavodom, kot so Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, Center Iris, Center starejših Notranje Gorice in drugi. Lani so jim podarili 64 gospodinjskih aparatov ter za 100.000 evrov donacij. S sponzorstvi in donatorstvom si prek različnih nevladnih organizacij tudi prizadevajo sooblikovati priložnosti za kakovostno izobraževanje in preživljanje prostega časa mladih.