Fužine so največja in najgosteje poseljena slovenska soseska. V njej delujejo od srednje šole, doma starejših občanov do zdravstvenega doma in pošte, ni pa prav veliko prostora za kulturne vsebine. Kulturo v soseski zastopata le enota Mestne knjižnice Ljubljana in Muzej za arhitekturo in oblikovanje (MAO), zato ni presenečenje, da se vedno več pobud nanaša na ustvarjanje prostora za kulturne dejavnosti. Prav tako vznikajo ideje o prostorih, v katerih bi se gradila fužinska skupnost.

Razširitev doma…

Konec lanskega leta je mestni svetnik Denis Striković občini predlagal, da se loti rekonstrukcije in razširitve doma občanov na Preglovem trgu. V svoji uradni pisni pobudi je izrazil obžalovanje, da grad Fužine ni postal osrednji kulturni prostor naselja, svojega poslanstva pa ni izpolnil niti obstoječi dom občanov, ki je bil v večjem delu namenjen za upravno središče tedanje krajevne skupnosti in centralno hišniško službo naselja. Zato je ocenil, da v soseski obstaja potreba po centru, ki bi pokrival kulturne, socialne, mladinske in preostale skupnostne potrebe tega dela Ljubljane.

Striković je prepričan, da samo energetska obnova te nekakovostno grajene stavbe ne bi dvignila njene uporabne vrednosti, zato predlaga večjo naložbo. V nove prostore bi lahko umestili razširjeno ponudbo knjižnice, mladinski in družinski center, prostore za nevladne organizacije in skupine ter večjo dvorano za potrebe naselja in četrtne skupnosti Moste. Njegova ideja je, da bi vključili še center za socialno delo, njihove stare prostore v stanovanjskem bloku, ki so bili predvideni kot začasna rešitev, pa bi preuredili nazaj v stanovanja in jih oddali v neprofitni najem.

… ali nova stavba?

V letošnjem ali naslednjem letu naj bi skupnostni center dobili v sosednjem Štepanjskem naselju, kjer so predlog zanj dali že pred petimi leti, na Fužinah pa bodo morali očitno tudi počakati še toliko časa. Na pobudo mestnega svetnika so na občini odgovorili, da takšnega projekta ne bo možno uvrstiti v proračun pred letom 2019 ali 2020.

Izkazalo pa se je, da so v občinskem oddelku za kulturo že sami razmišljali o gradnji fužinskega kulturnega središča in ga umestili v trajnostno urbano strategijo. Predlog za okoli 3,5 milijona evrov vredno stavbo, ki bi stala poleg knjižnice, so pripravili že leta 2015. »Gre za objekt, ki ne bi bil namenjen zgolj izvajanju kulturnih dejavnosti, temveč bi bil središče skupnosti, v katerem bi imeli zlasti prebivalci Novih Fužin prostor tako za izvajanje različnih aktivnosti čez dan kot za obisk kulturnih in drugih prireditev zvečer,« so odgovorili v službi za lokalno samoupravo in dodali, da uresničitev načrtujejo najpozneje do leta 2025.

Industrijo stran od reke

V letu 2015 je nastal tudi zanimiv predlog za oživitev industrijskega območja ob Novih Fužinah. Arhitekt Sanel Muranović je v magistrski nalogi pokazal, kako bi se lahko občina lotila urejanja nabrežij ob Ljubljanici tudi zunaj središča mesta. K temu ga je spodbudilo dejstvo, da kakovosten obrečni prostor nasproti novejše fužinske soseske, na desnem bregu Ljubljanice, ni namenjen prebivalcem. Zaseda ga namreč industrija, čeprav gre za varovani obrečni pas, ki naj bi bil sicer namenjen izključno parkovni ureditvi.

Pod mentorstvom profesorjev Petra Gabrijelčiča in Mojce Gregorski s fakultete za arhitekturo se je Muranović lotil urejanja degradiranega prostora in prestrukturiranja industrije v program za okoliške prebivalce. Tudi on je zaznal, da v največji slovenski soseski manjka družbeni center, zato je v nekdanjo tovarno Totra tekstil umestil skupnostni center s prireditvenimi prostori. Pod ohranjeno jekleno strešno konstrukcijo je predvidel še ureditev tržnice. Da si je prebivalci želijo, je sklepal tudi na podlagi tega, da so nekateri pridelovalci postavili stojnice pred gostiščem Jurman.

Muranović bi hkrati odprl pogled proti reki in območje med gradom Fužine in brvjo na Brodarjevem trgu oživel s pomoli, prostori za piknik, obrečno razgledno ploščadjo, intimnim parkom in tribunami z možnostjo priveza rečnih plovil. Na mestu sosednje tovarne pa bi uredil novo stavbo za Muzej za arhitekturo in oblikovanje.