Fužine so ena zadnjih družbeno načrtovanih prostorskih ureditev, zagotovo pa so največje in tudi najgosteje poseljeno območje v celotni Sloveniji. Soseska ima v primerjavi z drugimi veliko javnega prostora s kulturnim središčem, izobraževalnimi ustanovami, športnimi igrišči in rekreativnimi območji.

Arhitekt dr. Vladimir Brezar je služboval na Fakulteti za arhitekturo od leta 1959 do upokojitve. Njegovo raziskovalno, strokovno in pedagoško delo je bilo osredotočeno predvsem na področje množične gradnje stanovanj s poudarkom na funkciji in uporabnosti stanovanja ter gradbene tehnologije. Med njegovimi izvedenimi deli so stanovanjski objekti v soseskah Štepanjsko naselje, Fužine in Zupančičeva jama v Ljubljani, Cankarjevo naselje v Radovljici, stanovanjsko poslovne zgradbe v Ljubljani ter cerkvi Sv. Jožefa v Ivančni gorici in Sv. Modesta v Kranju.

Obvezna je prijava na elektronski naslov izobrazevanje@mao.si. Z vodenim ogledom se Muzej za arhitekturo in oblikovanje oktobra pridružuje mesecu prostora 2016 v Ljubljani, zato je vodenje brezplačno.