Ljubljana je v minulih desetih letih uresničila več kot 1700 projektov, ki so prispevali k izboljšanju kakovosti življenja v prestolnici. Tako so zapisali v predstavitveni brošuri Spirita, ki jo bodo prejeli vsi tisti investitorji, ki bodo želeli vlagati v projekte v »najlepšem mestu na svetu«.

Spomnimo, da kar nekaj velikih projektov v Ljubljani ni nikoli zaživelo, poglavitni vzrok pa je bila finančna kriza. Nosilci posameznih projektov bodo v prihodnjih dneh v Cannesu skupaj s predstavniki MOL in Spirita iskali bodoče vlagatelje, ki bi bili pripravljeni vložiti denar v projekte, kot so: Emonika center, kompleks Tobačna mesto, Šumi, Žitna vrata, Geriatrični center, stanovanjsko naselje Kamna Gorica in Stolp Stožice.

Center Emonika kot največji projekt

Potem ko je pred časom družba Trigranit odstopila od projekta potniškega centra Emonika, Slovenske železnice tokrat v vlogi nosilca 250-milijonskega projekta iščejo bodočega investitorja. Gradnja potniškega centra, poslovne stolpnice in zabaviščnega centra naj bi se končala leta 2020. Med večjimi ljubljanskimi projekti, ki bodo potrebovali dodatna finančna sredstva, je 26,5 milijona evrov vreden projekt Tobačna mesto, poslovno-stanovanjski kompleks Šumi, ocenjen na 34,5 milijona evrov, in projekt Žitna vrata. Ob Šmartinski cesti naj bi namreč na 95.500 kvadratnih metrih velikem zemljišču do leta 2020 zgradili hotele, stanovanjski kompleks, restavracije, trgovine in celo muzeje. Kot nosilec projekta se na sejmu v Cannesu predstavlja družba Žito, vrednost investicije pa znaša kar 150 milijonov evrov.

Čez tri leta še eno stanovanjsko naselje

Ljubljana namerava do leta 2019 v Kranjčevi ulici zgraditi tudi Geriatrični center, ki je ocenjen na 25 milijonov evrov. Na zemljišču v bližini Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Soča v Kranjčevi ulici nameravajo zgraditi varovana stanovanja, dom za ostarele ter medicinsko-rehabilitacijski center s športno halo. Ob Pilonovi ulici v Ljubljani naj bi na 25.400 kvadratnih metrov velikem zemljišču zgradili stanovanja s poslovnimi prostori. Nosilec 50-milijonskega projekta je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB), dokončali naj bi ga leta 2020.

V bližini športnega centra Stožice naj bi prav tako do leta 2020 zgradili stolpnico, trgovsko-športni center, hotel in poslovne prostore. Projekt je ocenjen na 45 milijonov evrov, nosilec projekta pa je družba Rastoder.

Skupna ocenjena vrednost vseh projektov, ki naj bi luč sveta ugledali čez dobra tri leta, znaša kar 581 milijonov evrov.