Poročanje medijev o »koroških dečkih« je dopustno, je sklenilo okrajno sodišče v Ljubljani. S tem je odgovorilo na predlog za izdajo začasne odredbe, s katerim so pravni zastopniki dečkov skušali poročanje o tem tragičnem primeru (oče je bil zaradi umora matere pravkar obsojen na trinajstletno zaporno kazen) umakniti z oči javnosti.

Prepovedati uporabo oznake »koroška dečka«?

Konkretno je sodišče odločalo o zahtevi, da se RTV Slovenija v poročanju prepove uporabljati oznako »koroška dečka«, »velenjska dečka« ali »dečka, ki sta bila marca lani odvzeta babici in odpeljana v rejniško družino« ter objavljati podatke o stikih otrok z očetom. Posredno in v drugih vzporedno potekajočih pravdnih postopkih se to nanaša tudi na druge medije, tudi naš časopis, ki o primeru poročajo.

Zastopnica dečkov, odvetnica Simona Marko iz Celja, je v zahtevi navajala, da gre za zasebno življenje otrok, ki da »zagotovo ni vsebina, ki bi bila povezana z javnim interesom« (interesom javnosti, da izve podatke o primeru, op. p.). Sodišče je presojalo vse standarde zaščite otrok, ki jih zahtevata slovenska zakonodaja in ustava, in jih primerjalo s pravico medijev do objavljanja informacij in pravico javnosti do obveščenosti o dogajanju v družbenem življenju. Sodišče je odvetnici Simoni Marko sicer pritrdilo, da »je že dosedanje pisanje različnih medijev na neki način poseglo v osebno in družinsko življenje« otrok. Vendar z omenjenimi nazivi, kot na primer »koroška dečka«, RTV Slovenija ni posredovala osebnih podatkov (na primer imen, naslova…) in ni povzročila negativnega vpliva ter protipravnega posega v njuno osebno in družinsko življenje. Če bi prepovedali uporabo zdaj že ustaljenih izrazov (npr. »koroška dečka«), pa bi onemogočili vsakršno poročanje o tej temi, kar bi bil čezmeren in protipraven poseg v ustavno zagotovljeno pravico do svobode izražanja.

Za javnost pomembna in aktualna tema

Sodišče je poudarilo, da je bil primer v koroški regiji znan že pred začetkom poročanja nacionalnih medijev, prepoznalo pa je tudi širši družbeni pomen poročanja v nacionalnih medijih, ker gre za »za javnost pomembno in aktualno temo«. »Dejansko je dogajanje (okrog dečkov, op. p.) spodbudilo v državi družbeno razpravo o dopustnosti in smiselnosti stikov otrok s starši, ki so (bili) v različnih kazenskih postopkih,« je zapisala sodnica Suzana Husar Dobravec. Na njeno odločitev se zagovorniki dečkov lahko še pritožijo. Obenem pa še potekajo sodni postopki zagovornikov dečkov proti več medijem (tudi Dnevniku), ki poročajo o tej družinski tragediji.