Znano je, da so »poraženca« podpirali na primer predsednik sindikata Fides Konrad Kuštrin (njega ni treba predstavljati, zaradi stavk je med ljudmi »zelo priljubljen« in je veliko prispeval k »ugledu« zdravništva), predsednik skupščinskega sveta Marko Bitenc (s katerim se je Čebaškova pogajala glede plače) in tudi njen največji kritik v javnosti, predsednik sindikata Praktikum, Igor Muževič.

Manj znano pa je, da zbornica že veliko let ščiti zdravniško elito. S prejšnjim vodstvom je menda dobro sodelovala tudi Metka Zorc, največja lastnica Medicorja, »rešiteljica« Igorja Bavčarja.

In ta elita s svojimi pomočniki želi Čebaškovo zrušiti s položaja, še preden ga je sploh dobro zasedla. Gotovo ima razloge za to. Imenujejo se moč, vpliv, denar ter morda tudi strah, da ne bi kaj skritega pogledalo izpod preproge. Njihovih naporov si ne znam razložiti drugače. Se bojijo tega, kar je med drugim obljubila v svojem programu?

Recimo: »Profesionalizem doslej ni bil med prioritetami zbornice. Pa bi moral biti, če želi zbornica uresničevati svoje poslanstvo v odnosih do članstva in tudi v odnosih do pacientov in javnosti. Gre predvsem za medsebojno spoštovanje, enakost in poštenost. Slednje se nanaša tudi na razkritja nepravilnosti, ugotovljenih ob različnih aferah v našem zdravstvu. Ne bo se več zgodilo, da bi se pomembne ugotovitve iz opravljenih nadzorov prezrle in pozabile, potrebnih sprememb pa ne bi bilo…«

In to: »Slaba preglednost delovanja je ena od šibkih točk sedanjega vodstva. (…) Niti na internetnih straneh ni mogoče najti nobenega finančnega poročila, kakor tudi ne zapisnikov skupščinskih sej od 17. decembra 2014 dalje. (…) S kakšnim razlogom so takšne pomembne informacije dostopne samo nekaterim članom?«

Organizirani nasprotniki so dosegli, da bo 15. marca 90 članov skupščine glasovalo o predsedničini razrešitvi. Nosilci akcije se že pripravljajo na morebiten »uspeh«. Predlagajo imena za novega predsednika. Njihov resni kandidat za ta položaj naj bi bil Jože Balažic, predstojnik Inštituta za sodno medicino, ki tudi sam meni, da bi bil primeren, če bi se za to ustvarili pogoji (mogoče se ga nekateri še spomnite v zvezi s plagiatorstvom: http://metinalista.si/neznanska-lahkost-plonkanja/, http://www.delo.si/mnenja/blog/studentom-kazen-za-neznanje-profesorju-odpustek-za-kaznivo-dejanje.html).

Kakšni bodo navidezni argumenti za razrešitev? Visoka plača? Krnjenje ugleda ZZS? Avtoritativnost?

Prepričana sem, da tudi noben drug predsednik ne bo imel nižje. S čim je krnila ugled? Ker je razkrila, kako so plače v zbornici lahko visoke? Nekateri pokončnost, odločnost in odločenost zamenjujejo z avtoritativnostjo. Soglašam pa, da bi elitam gotovo bolj ustrezal podredljiv človek, ki bi ohranil status quo.

Zdenko Čebašek Travnik nas je izvolilo 2780 članov in nedopustno je, da bi ji peščica izrekla nezaupnico, mar ne? Upam, da vsi skupaj ne bomo izgubili možnosti za pozitivne spremembe.

Polona Jamnik, Bled