»Spremembe so neizbežne in tudi trgovinska panoga v tem ni izjema. V Lidlu Slovenija z različnimi projekti že dokazujemo, da znamo gledati izven okvirjev, vseskozi iščemo načine za izboljšanje tako naših procesov, kot tudi nakupovalne izkušnje in ponudbe. Pri tem odpiramo stalno rast in razvoj posameznikov ter razmišljanje o izzivih na nekoliko drugačen način, najsi gre za naše zaposlene, potencialne kandidate za zaposlitev pri nas, pa tudi v družbi nasploh,« med drugim poudarja Gregor Kosi, direktor Lidla Slovenija (na sliki).

Podjetje tokrat tretjič meri kakovost odnosa med zaposlenimi in organizacijo. Ocene zaposlenih, ki tvorijo 80 odstotkov ocene, ki umesti podjetje na določeno mesto v svoji velikostni kategoriji, pa so bile vnovič tako visoke, da so podjetje v kategoriji velika podjetja umestile med finaliste. Tako se Lidl Slovenija postavlja ob bok šesterici podjetij: Alpe-Panon McDonalds, AMZS, Cetis, Gorenjska banka, Hofer trgovina in Krka.

Pripravili svoj prvi hackathon

Leto 2016 je bilo za Lidl Slovenija, ki letos praznuje deseto obletnico prisotnosti na slovenskem trgu, zelo uspešno. V sodelovanju z ABC Acceleratorjem so se lotili prvega poslovnega hackathona, na katerem so sodelovali tako zaposleni kot zunanji udeleženci, izvedli so prvi 3-mesečni podjetniški start-up program, lotili so se celovite prenove prodajne mreže in odprli tudi dve novi trgovini, v Sevnici in na Ptuju. Povezali so se s slovenskimi paraolimpijci in z njimi pripravili odlično športno zgodbo, skupaj s kupci so v Lidlovi Jogurteki, letos pa ga bodo tudi v Sladoledoteki, ustvarili nov izdelek, manjša slovenska podjetja in samostojne podjetnike, ki izdelujejo prehrambne in neprehrambne izdelke pa povabili k sodelovanju v natečaju Lojtr'ca domačih. »Odlične izdelke slovenskih dobaviteljev – več kot 100 smo jih izbrali – bomo ravno v ponedeljek ponudili našim kupcem,« napoveduje Kosi.

Na kadrovskem področju so začeli s prenovo upravljanja s talenti (Talent Management), ki so ga posodobili in uskladili s strategijo razvoja kadrov, bolj podrobno opredelili način prepoznavanja talentov ter posodobili letne razgovore. Z vsemi vodji so izpeljali intenzivne delavnice, kjer so skupaj spoznavali in oblikovali nove usmeritve vodenja, ki so jih poimenovali 'Daj petko!'

Ponosni na certifikat Top Employer Slovenija

»Veseli nas, da so sodelavci tudi pri novih usmeritvah podprli naše vrednote, s katerimi smo se z zaposlenimi povezali na izredno odmevnem internem dogodku februarja 2016. Pozitivna usmeritev dolgoletnega dela na kadrovskih tematikah je bila nagrajena tudi s prestižnim mednarodnim certifikatom Top Employer Slovenija in Top Employer Europe. V 2016 smo se torej z zanosom lotili marsičesa novega, predvsem pa so naši projekti zastavljeni kot temelj uspešnega delovanja Lidla Slovenija tudi v prihodnjih letih. Vseskozi si želimo biti še boljši, iščemo načine za izboljšanje nakupovalne izkušnje za naše kupce, za izboljšanje procesov in veliko vlagamo v razvoj zaposlenih. Dobili smo izjemno priložnost za celotno Skupino Lidl postaviti servisni center za nabavo. Ta bo skrbel za administracijo obširnega sortimenta Lidlovih izdelkov v centralni bazi. Servisni center bo na voljo 25 državam, ki so del mednarodne skupine Lidl,« izpostavlja Kosi.

»Z našimi projekti vseskozi gradimo temelje za uspešno prihodnost, smo dinamični in pošteni. Spoštljivi odnosi znotraj in zunaj podjetja so pomembni. Naše ekipe so neprecenljiv vir motivacije in energije, zmagujemo skupaj, smo skrbni in povezani,« pravi Kosi, ki je vesel, da je podjetje tudi v tretje med finalisti.

»Ponosni smo, da nas v finale vsakokrat ponese visoko zadovoljstvo naših zaposlenih. Zlata nit nam pomeni posebno priznanje v slovenskem prostoru. Tako Zlata nit kot certifikat Top Employer sta objektivna ocena zunanjih ocenjevalcev in presojevalcev, se pa razlikujeta po metodologiji. Obe priznanji potrjujeta, da smo si odlično zastavili pot kot zaposlovalec in kot podjetje nasploh. Na svetovni ravni je podjetij, ki so prejela certifikat Top Employer, zgolj 1.200, v Sloveniji pa ga imajo do sedaj vključno z nami le tri podjetja. Med njimi je Lidl Slovenija prvi in edini trgovec v Sloveniji. Pridobitev certifikata je dolgotrajen proces dokazovanja, da na dolgi rok izvajamo dobre kadrovske prakse,« poudarja Kosi.

Letos z do 150 novimi sodelavci

Lidl Slovenija, ki trenutno zaposluje 1320 ljudi, namerava letos zaposlili med 100 in 150 novih sodelavcev, ob tem načrtujejo še zaposlitev približno 50 do 100 novih sodelavcev za mednarodni servisni center za nabavo, ki ga vzpostavljajo v Mariboru. V prvih dveh mesecih letošnjega leta so na novo zaposlili 45 sodelavcev, od tega nekaj že v servisnem centru. Razpisana imajo različna delovna mesta, iščejo tako prodajalce kot tudi strokovni kader v upravi.

»Težav pri iskanju novih zaposlenih nimamo, saj je ugled med kandidati visok, tako da se na vsak oglas prijavi od 600 do 800, na nekatere tudi 1.500 kandidatov. Pred leti smo se soočali z nemobilnostjo kandidatov. Da bi se odpravili na usposabljanje v tujino ali se morda vozili nekaj dlje časa na delovno mesto, je bilo precej nesprejemljivo. Opažamo pa, da se tudi na tem področju stvari spreminjajo, kar nas zelo veseli,« pravi generalni direktor Lidl Slovenija.

Graditi je potrebno tudi kompetence zaposlenih

Tudi trgovina je in bo tudi v prihodnosti soočena s spremembami, ki jih prinaša digitalni svet. Tehnologije se spreminjajo, pričakovanja kupcev prav tako. »Ne gre le za razvoj novih poklicev ali delovnih mest. Gre tudi za gradnjo kompetenc samih zaposlenih na že obstoječih delovnih mestih – za to je potrebno imeti dobro oblikovane programe razvoja kadrov. V Lidlu Slovenija so možnosti razvoja kompetenc in znanj različne: od menjave delovnega mesta s kolegom iz tujine, usposabljanja v tujini, jezikovni tečaji, kot tudi nacionalnih razvojnih programov, kjer za vsakega zaposlenega, ki ima potencial, naredimo razvojni načrt. V njem opredelimo kompetence, ki jih bo razvijal v naslednjem obdobju – recimo letu dni – in način, bodisi s coachem, predavanji, seminarjem, obiskom kakšnega semestra na fakulteti, online izobraževanja,« našteva Kosi.

Digitalizacija vpliva na vse branže in trgovinska vsekakor ni imuna na spremembe, ki prihajajo. Predvsem na izjemen napredek informacijske tehnologije in tehnološke inovacije odgovarjajo s stalnim razvojem in idejnimi rešitvami, s katerimi gledajo izven okvirjev, z razvojem kompetenc zaposlenih, ki bodo znali gledati na izzive prihodnosti na nekoliko drugačen način. »Ne odgovarjamo na vsako spremembo, na vsak trend, ki se pojavi, pač pa znamo razmisliti in gledati širše in v prihodnost. Obenem pa s spremembami znotraj podjetja, z razvojem inovativne kulture skrbimo, da smo vsak posameznik in podjetje odprti za spremembe, ki so tukaj in ki se bodo še zgodile. Naš cilj je, kot vedno, prijetna nakupovalna izkušnja.«

Lidl je za usposabljanje mladih razvil program za karierne začetnike, Trainee, ki ga izvajajo že več let. Gre za program, s katerim prekinjajo začaran krog, v katerem se ves čas vrtijo mladi karierni začetniki, saj delodajalci pri novih zaposlenih iščejo delovne izkušnje, ki pa jih karierni začetniki še nimajo oziroma jih težko pridobijo. Na trainee program, ki ga razpišejo dvakrat letno za različna strokovna področja, se prijavijo mladi, ki še nimajo oziroma imajo manj kot leto in pol delovnih izkušenj. Program traja dve leti, pogodbo o zaposlitvi s stimulativnim plačilom pa sklenejo za določen čas z možnostjo podaljšanja za nedoločen čas.

»Kariernega začetnika čaka najprej devet mesecev osnovnega usposabljanja na področju prodaje. Po metodi izkustvenega učenja ob delu (on the job training) spozna operativne naloge in pridobi znanje regionalnega vodje prodaje. Nato se osem mesecev usmerjeno usposablja na specifičnem strokovnem področju, za katerega je bil izbran, ter na dveh komplementarnih strokovnih področjih. Nato sledi še sedem mesecev poglobljenega usposabljanja, kjer karierni začetnik nadaljuje usposabljanje na specifičnem področju doma in deloma tudi v tujini. Na program smo zelo ponosni, prav tako se na vsak razpis prijavi vse več mladih, ki kažejo izreden interes za tovrstni način pričetka svoje kariere. Seveda pa program nenehno nadgrajujemo in spreminjamo glede na našo poslovno strategijo,« poudarja Kosi.