Državljani Švice so doktrino rekrutne vojske potrdili na referendumu pred nekaj leti. V okvir vojaškega usposabljanja poleg pospravljanja postelj in razstavljanja puške sodijo tudi druge vsebine. Predvsem mislim na domovinsko vzgojo in to, da je obramba države nacionalni projekt in da brez vojaške enotnosti ni niti blaginje. Le armada z okrog 500.000 usposobljenimi in evidentiranimi vojaki v vseh vojaških formacijah bi bila lahko garancija, da o lastni usodi odločamo sami v naslednji vojni.

Zgodovina nas uči, da je slovenski narod v preteklih vojnah tudi zaradi politične razdrobljenosti in nesamostojnosti plačal zelo visok krvni davek, ki še danes buri današnje rodove. Primerna vojaška doktrina in vojaška vzgoja sta za Slovenijo pomembnejši in dolgoročnejši, kot trdijo nekateri naši politiki, in to je lahko samo dolgoročen projekt. Sodobni sistemi vojskovanja lahko rodijo pozitivne sadove le s široko nacionalno obrambo. Puške, tanki in topovi že dolgo niso več edino orožje sodobnega vojskovanja.

Jordan Kodermac, Solkan