Koprski župan Boris Popovič je v začetku februarja na dražbi kupil grad Glem. Z njim namerava oživljati turizem na koprskem podeželju in ga uporabljati kot protokolarni objekt občine. Slednja bo morala zanj odšteti 550.000 evrov kupnine.

Ali je bilo z nakupom res vse prav, kot trdi župan, pa bo povedalo računsko sodišče. Nekateri mestni svetniki so župana sodišču prijavili, ker po njihovem mnenju ne more sam tako samovoljno odločati o porabi tako visoke vsote denarja. To navsezadnje črno na belem piše tudi v letnem sklepu o ravnanju s stvarnim premoženjem, ki županove samostojne odločitve glede pridobivanja premoženja omejuje na vsega 20.000 evrov. Po opozorilih je župan glasovanje o nakupu gradu in njegovih pooblastilih vendarle uvrstil na današnjo sejo občinskega sveta. Svetniki so v veliki večini njegova dejanja podprli in mu za prihodnje samovoljne nakupe nepremičnin dali še več manevrskega prostora.

Po mnenju svetnice Polke Boškovič se je to zgodilo prepozno. »Slovenska zakonodaja ne dopušča možnosti, da se z neko odločitvijo legalizira dejanje, ki je bilo že prej storjeno in sklep občinskega sveta lahko velja le od četrtka naprej. Tako še naprej ostaja utemeljen sum, da se je župan nakupa lotil brez pooblastila, na način, ki ga zakon ne dopušča. Zato bo morala policijska preiskava, ki je nujna v podobnih primerih, preveriti sum storitve naslednjih kaznivih dejanj: oškodovanje proračuna, neupravičena (nenamenska) poraba javnih sredstev in seveda zlorabo položaja,« je prepričana Boškovičeva.

Župan Popovič je nasprotno prepričan, da je šlo za izjemno ugoden nakup, saj so za grad odšteli skoraj 250.000 evrov manj od njegove trenutne ocenjene vrednosti. Poleg tega je nepremičnina v zelo dobrem stanju in znatnejša dodatna vlaganja ne bodo potrebna. Trdi tudi, da ima občina za to rezerviran denar, čeravno je bila konec leta 2015 ena bolj zadolženih občin z 998 evri dolga na prebivalca. Tudi večina ostalih svetnikov je danes podprla njegov nakup gradu Glem, poleg tega pa pritrdila tudi njegovemu predlogu, da bi med letom lahko sam odločal o nakupih posamičnih nepremičnin vse do vrednosti 100.000 evrov. Doslej je bila ta pravica omejena na 20.000 evrov.

Župan in njegov urad za nepremičnine se pri tem sklicujeta na možnost hitrega odziva v primeru, ko med letom pride do nenadno spremenjenih prostorskih potreb ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki terjajo hiter odziv. Letos lahko v takšnih okoliščinah kupijo za največ 1,5 milijona evrov nepremičnin.