Ko je novi direktor Stanovanjskega sklada Mestne občine Nova Gorica Tomica Dumančić prevzel vajeti v svoje roke, je iz krivdnih razlogov odpustil dotedanjo direktorico Natašo Leban in jo kazensko ovadil. Za to se je odločil, ker je med pregledom dokumentacije ugotovil, da je sklad pod njenim vodstvom plačeval za vzdrževalna dela, ki nikoli niso bila opravljena. Še več nepravilnosti je te dni razkrilo poročilo o supernadzoru nad delovanjem sklada v letih med 2012 in 2015.

200.000 evrov spornih plačil?

Revizor je ob pregledu dokumentacije ugotovil, da pri skladu niso pravilno vodili razpisov za izvajanje investicijskih in vzdrževalnih del v stanovanjih. Naročila so drobili na manjša in se tako izogibali iskanju ponudnikov prek javnega razpisa. Za nekatera dela so bile naročilnice izdane in računi plačani, delo pa sploh ni bilo opravljeno. Vse to se je očitno lahko dogajalo, saj revizor ugotavlja, da strokovnega nadzora nad izvedenimi deli ni vodil nihče. Prav tako so bili zneski po njegovem mnenju za nekatera dela zelo napihnjeni, posebej glede na to, da je šlo za popravilo socialnih stanovanj. Izvajalec je recimo skoraj dvakrat dražje kakor drugi ponudniki krpal omet okrog vrat in oken.

Revizor je med pregledom stanovanj in zaračunanih postavk ugotovil, da je sklad za neopravljena dela plačal kar 60.000 evrov. Za okrog 135.000 evrov plačil pa trdi, da so bila preplačana ali izplačana neupravičeno. Skupaj je bilo v tem obdobju tako spornih okrog 200.000 evrov plačil ali približno tretjina vseh vzdrževalnih in investicijskih del v skladovih stanovanjih.

Hišni vzdrževalec

Vsa ta leta je veliko večino vzdrževalnih del za stanovanjski sklad opravljala družba Ara-keram iz Šempetra pri Gorici. V letih od 2012 do 2015 ji je sklad po podatkih aplikacije Erar izplačal 568.000 evrov, kar je več kot polovica vseh prihodkov družbe v tem obdobju. Naslednje gradbeno podjetje Kolektor Koling, s katerim je sklad v tem obdobju sodeloval zgolj pri enem gradbenem projektu, je daleč za tem zneskom – zaslužilo je 254.000 evrov.

Sedanji direktor stanovanjskega sklada Dumančić je prepričan, da je bilo ravnanje prejšnjega vodstva negospodarno. »Pri primerih, ko so bile izdane naročilnice in je bilo plačano delo, ki dejansko ni bilo opravljeno ali pa celo najemniki niso vedeli, da se je pri njih karkoli delalo, lahko sklepamo, da je šlo za zavestno aktivnost bodisi naročnika bodisi izvajalca ali pa obeh skupaj. V drugih primerih pa gre za negospodarno ravnanje odgovorne osebe, ki je brez natančnega spoštovanja načel javnega naročanja z nam neznanimi in nerazumljivimi nameni sklepala pogodbe z očitno zaželenim izvajalcem. Zagotovo takšna dejanja nakazujejo na sum zlorabe pooblastil in po drugi strani izogibanje odgovornosti, ki izhaja iz njih,« pravi Dumančić. Od nekdanje direktorice bo zahteval vsaj povračilo stroškov za dela, ki niso bila nikoli opravljena. Nato pa bi se rad posvetil osnovnemu poslanstvu. Na stanovanja trenutno čaka 154 posameznikov in družin, za varovana stanovanja je zaprosilo 77 ljudi. Lani jim je uspelo kupiti samo 4 stanovanja, le eno od teh je bilo prazno.

Lebanova je bila včeraj na službeni poti v Nemčiji, zato nas je z vprašanji preusmerila na odvetniško družbo, ki jo zastopa v sodnih postopkih. Tam s primerom niso bili seznanjeni in tudi čez dan nismo dobili dodatnih pojasnil. Lebanova toži sklad zaradi po njenem mnenju nezakonite odpovedi delovnega razmerja. Na delovnem sodišču ji niso pritrdili, a nekdanja direktorica se je pritožila in zdaj čaka na razsodbo višjega sodišča v Kopru.