Katere so po vašem mnenju vpadnice, ki so najbolj neprijazne do kolesarjev?

Od vpadnic imata Tržaška in Dolenjska cesta najslabšo infrastrukturo za kolesarje. Je pa res, da se po Tržaški prek obvozov da peljati s kolesom, po Dolenjski cesti pa to na nekaterih odsekih sploh ne gre.

Katera vpadnica pa izstopa v dobrem smislu?

Vzdolž Celovške ceste je vseskozi speljana kolesarska steza. Ponekod sicer s kakšnim nepotrebnim ovinkom in spustom, ampak na splošno je tu dobro poskrbljeno za kolesarje.

Kako rešiti problem kolesarske steze tam, kjer ni prostora zanjo?

To bi terjalo kar veliko poguma in odločnosti, saj je brez rušitev edina rešitev ta, da se vzame en vozni pas avtomobilistom. Tak primer imamo recimo na Karlovški ali Drenikovi cesti. To je tudi precej bolj ekonomična rešitev od rušitve stavb.

Kakšno je stanje kolesarskih stez?

Če pustimo ob strani, da so na nekaterih odsekih že zelo dotrajane, bi opozoril, da so ponekod preozke, recimo ob Aškerčevi cesti mimo fakultet.

Kaj še kolesarji pogrešajo?

Najbolj pogrešamo kolesarnice in pokrita stojala za kolesa. V Gradcu, ki je podobno velik kot Ljubljana, imajo na glavni železniški postaji prostor za tisoč koles in že razmišljajo, da ga bodo razširili. V Ljubljani je pri železniški postaji prostora za več kot tisoč parkirnih mest, stojal za kolesa pa je malo, čeprav so ta polna. Veliko je bilo tudi kraj koles pri železniški in avtobusni postaji, zato bi bilo nujno tu urediti kolesarnico.

Kaj pa manjša železniška postajališča?

Absolutno bi tudi tam morali urediti stojala za kolesa. To je neizkoriščena priložnost, saj bi se lahko ljudje do postajališča odpeljali s kolesom, nadaljevali pot z vlakom in obrnjeno. V tujini to lepo deluje, pri nas pa tega ne znamo, čeprav ne gre za velike naložbe.

Kakšni so vaši nasveti za prenovo in nove kolesarske steze?

Če se prenavlja ali gradi nova kolesarska steza, naj se za kolesarje naredi čim manj ovinkov, čim manj spustov in prehodov. Tako je vožnja hitrejša in varnejša. Prijetne so tudi širše kolesarske steze.

V Ljubljani se je število kolesarjev v zadnjih letih povečalo. Celo bolj, kot bi pričakovali glede na naložbe v infrastrukturo. Kako si to razlagate?

Tudi mi opažamo, da je kolesarjev vse več, vendar je težko reči, zakaj. Gotovo je nekaj k promociji kolesarjenja dodal projekt BicikeLJ, nekaj so prispevale občinske promocijske akcije... Ne nazadnje so najboljša reklama za kolesarjenje prav kolesarji na cesti.