»V podjetju MPT sem zaposlena že nekaj let, kmalu se bom upokojila. Če bi bilo res vse tako slabo in nevarno, kot je bilo predstavljeno v javnosti, bi bila verjetno že v grobu,« nam je dejala Šmarčanka, ko smo v kraju preverjali, ali je stanje v podjetju res tako kritično, kot je bilo predstavljeno na eni od televizij.

Na inšpektoratu za delo so povedali, da so nekaj nepravilnosti in pomanjkljivosti res odkrili, a do zdaj še niso napisali nobene globe. Z odločbami so vodstvu naložili, naj odpravi ugotovljene kršitve, in večino nepravilnosti so v podjetju dejansko že odpravili.

Dodatna navodila za varno delo

Kot so pojasnili na inšpektoratu, so zaradi neustreznega delovnega procesa takoj prepovedali delo oziroma način izvajanja delovnega procesa na enem od strojev, dokler v podjetju ne bodo sprejeli konkretnih tehničnih oziroma organizacijskih ukrepov, ki bodo preprečili ali omejili tveganje glede prisotnosti kemičnih snovi, oziroma predložili poročila o varnem delovnem okolju v zvezi s prisotnostjo kemičnih snovi. Inšpektorji so z odločbo od delodajalca tudi zahtevali, da dopolni oceno tveganja za varnost in zdravje ter preveri ustreznost delovnih razmer z obdobnimi preiskavami na konkretnem delovnem mestu.

Prav tako morajo delavci, ki opravljajo določeno delo v delovnem procesu, izpolnjevati določene zdravstvene pogoje. Zagotoviti jim morajo tudi veljaven varnostni list  za nevarne snovi, ki so v produktu, ki ga uporabljajo pri delu, ter izdati pisna navodila o varnem in zdravem delu na delovni opremi za brizganje plastike. Nepravilnosti so morali v podjetju odpraviti takoj in to so tudi storili.

»Inšpektorica s področja delovnih razmerij je izdala upravno odločbo in od delodajalca zahtevala spoštovanje zakonodaje glede zagotavljanja počitkov med dvema zaporednima delovnima dnevoma in tedenskih počitkov, razporejanja delovnega časa in odrejanja nadurnega dela. Delavki, ki je delala na podlagi pogodbe civilnega prava, čeprav je imelo njeno delo vse elemente delovnega razmerja, je delo prepovedala in uvedla postopek o prekršku glede sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas. Ta postopek je edini, ki še ni končan,« pravijo na inšpektoratu za delo. »V podjetju MPT so se takoj lotili odprave ugotovljenih nepravilnosti, tako da bi lahko bistvene ukrepe iz odločbe uredili v postavljenem roku,« so prepričani na inšpektoratu. Podjetja niso kaznovali z globo, saj ta ni zagotovilo za odpravo nepravilnosti.

Tempo dela narekujejo sezonska naročila

V podjetju MPT so ugotovitve inšpektorjev vzeli zelo resno in večino napak, kot zagotavlja direktor Darko Meh, odpravili takoj, praktično še isti dan, saj je šlo le za manjše nepravilnosti.

Meh je tudi potrdil, da so na enem od strojev spremenili postopek dela, počakali pa bodo tudi na laboratorijske analize materialov, kar izvajata neodvisna laboratorija, eden v Mariboru, drugi pa v Nemčiji. Takoj ko bodo analize znane, bodo z njimi seznanili tudi inšpekcijo.

»Študentki, pri kateri je bila ugotovljena kršitev delovnopravne zakonodaje, pa smo ponudili redno delo. Zaposlitev je sprejela in zdaj študira ob delu,« pravi Meh. Priznava, da so bili opozorjeni tudi na enkrat prekoračeno tedensko delovno obveznost in na prekratek rok za počitek v dveh primerih, na kar bodo v prihodnje še bolj pozorni.

»Sicer pa dinamiko našega dela narekujejo potrebe kupcev, veliko je odvisno tudi od sezone, temu se moramo nenehno prilagajati. Zato se zgodi, da je treba kdaj delati tudi prek polnega delovnega časa ali delovni čas prerazporejati, a je to vse v skladu z zakonodajo,« odgovarja Meh in dodaja, da imajo materiali, s katerimi delajo, ustrezne certifikate, v podobnih proizvodnih procesih takšne materiale uporabljajo doma in po svetu.

»Poleg tega pa imajo vsi naši zaposleni tudi redne in obdobne zdravniške preglede, kot določajo pravila medicine dela. Tudi študentka, za katero je bilo ugotovljeno, da ni bila na pregledu, ga je medtem že opravila. Od pristojnih zdravstvenih služb pa nikoli nismo dobili nikakršnih povratnih informacij, da bi bili naši zaposleni zdravstveno bolj ogroženi od drugih ali da bi se kateremu zdravstveno stanje poslabšalo,« še zagotavlja direktor podjetja MPT Darko Meh.