Vstop novih dobaviteljev je k znižanjem prisilil tudi druge ponudnike, saj so povprečne cene električne energije nižje kot leta 2012, ko so pri Zvezi potrošnikov Slovenije začeli podrobneje spremljati cene in ponudbo. Spremenila se je tudi sestava ponudbe, saj je danes različnih paketov, posebnih in akcijskih ponudb bistveno več, kar gospodinjstvom otežuje primerjavo in zahteva večjo aktivnost – kdor želi ugodno ceno elektrike, mora redno spremljati ponudbo in biti pripravljen zamenjati dobavitelja.

Delež električne energije na položnicah se zmanjšuje

A nižje cene električne energije ne pomenijo tudi nižjih zneskov na položnicah, saj morajo gospodinjstva plačati tudi omrežnino, različne prispevke, trošarino in davek. In če je delež električne energije v letu 2012 na računu znašal 38 odstotkov, je danes ta delež le še 32 odstotkov – ostalo so omrežnine, prispevki in davki. To razmerje je odvisno od porabe gospodinjstva in je lahko pri majhnih porabnik celo 20:80. Za vse, ki se trudijo varčevati z električno energijo in znižati svoje položnice, je to slaba novica – tudi z izbiro najugodnejšega dobavitelja in skromno porabo bo mesečni znesek težko kaj dosti nižji od 20 evrov.

Poskočen prispevek za obračunsko moč

Prispevek, ki nam je od leta 2012 najbolj zvišal račune za električno energijo, je prispevek za SPTE in OVE – njegovo povišanje je bilo v tem času skoraj 300-odstotno. Prispevek je vezan na obračunsko moč in predstavlja fiksen mesečni znesek, ki ga je mogoče znižati le z zmanjšanjem glavne varovalke (gospodinjstvo z obračunsko močjo 7 kW je v letu 2016 samo za prispevek za obnovljive vire energije z davkom vred plačalo 70 evrov). Omrežnine, prispevki in davki so torej taki, kot jih določata vlada in Agencija za energijo in nanje ne moremo vplivati.

Elektriko kupujmo tam, kjer je cenejša

Gospodinjstva lahko izbirajo le med dobavitelji električne energije in z izbiro ugodne cene nekoliko znižamo svoje račune ter dobaviteljem sporočijo, da bomo elektriko kupovali tam, kjer bo ugodnejša. Da boste lažje primerjali ponudbo in morebiti prihranili z zamenjavo dobavitelja elektrike in/ali zemeljskega plina, v Zvezi potrošnikov mesečno pregledajo ponudbo na spletnih straneh vseh dobaviteljev, njihove cenike, objavljene splošne pogoje in pogodbe. V tabelah objavijo ponudbo, kjer ni dodatnih paketnih pogojev in je dostopna vsem gospodinjstvom.

Električna energija

Ponudnikom električne energije se je pridružil še Telekom. Ponudbo, ki ni vezana na njihove druge produkte smo vključili v primerjavo - Akcijska ponudba je trenutno med najbolj ugodnimi.

Pri dvotarifnem merjenju najugodnejše povprečne cene male in visoke tarife cene ponujajo Elektro prodaja EU s paketom Najceneje decembrska elektrika 11/2017, Gen-I s paketom Poceni elektrika - jesen 2/2016 in Telekom s svojo Akcijsko ponudbo. Tisti, ki večino elektrike porabite v času visoke tarife, boste ugodno ceno dobili pri podjetju E3 s paketom Udobni, za porabnike v času manjše tarife pa je najugodnejši E3 paket Napredni. Pri enotarifnem merjenju so najugodnejši ponudniki in paketi enaki kot pri dvotarifnem, le vrstni red je nekoliko drugačen: najnižje so cene pri paketu Elektro EU prodaja, sledi Telekomova Akcijska ponudba in Gen-I Poceni elektrika - jesen 2016/2.

Gospodinjstva, ki poleg elektrike uporabljajo še zemeljski plin, bodo najboljše ponudbe našla pri Energetiki Ljubljana in Elektro energiji (paketi elektrika + plin).

Legenda: temno zelena barva – najugodnejši dobavitelji,

svetlo zelena barva – najugodnejši dobavitelji električne energije + zemeljskega plina, rdeča barva – najmanj ugodni dobavitelji

Tabela: električna energija – dvotarifno merjenje

Tabela: električna energija – enotarifno merjenje

Tabela: toplotne črpalke – dvotarifno merjenje

Tabela: toplotne črpalke – enotarifno merjenje

Zemeljski plin

Najnižje cene zemeljskega plina boste dobili pri podjetju Gen-I s paketom Poceni plin - jesen 2016/2, Komunali Slovenj Gradec, Adriaplinu s paketom Preprosto po spletu in Elektro Energiji s paketom Akcijska cena plina.

Tabela: zemeljski plin

Vir: www.zps.si