Gazele zelo težko dobijo ustrezen kader, predvsem tehnični kader. Nekatere imajo težave z visoko fluktuacijo sodelavcev, saj niso kos zahtevam, pri sodelavcih pa najbolj pogrešajo proaktivnost, vztrajnost, prilagodljivost in timski duh. Ali je to posledica naše kulture?

Dobri kadri so vedno ključ za uspeh ne glede na dejavnost in organizacijo. Naš šolski sistem in naše vrednote se ne prilagajajo izzivom sodobnega časa. Zato sodelavci nimajo teh lastnosti, ki so za učinkovito in strokovno delo potrebne. Naš šolski sistem namreč še vedno temelji na klasičnem individualnem delu, na konkurenci v razredu in učenju dejstev, ki pa so ponavadi že zastarela, ter na ocenjevanju učenja na pamet.

V času googla in vsega znanja, ki je samo klik stran od radovednosti naših otrok, bi se moral šolski sistem posvečati povsem drugim stvarem, poudarjate.

Naprej bi se moral posvečati timskemu delu. Ustvarjanju občutka, da v timu lahko ogromno dosežemo in da lahko prav v timu vsak posameznik pride do izraza s svojimi lastnostmi in ne z lastnostmi, ki jih od njega pričakuje vnaprej določen ustaljen sistem, ki se izogiba spremembam. Vsak lahko samega sebe vidi v timu kot zmagovalca, ki lahko dokaže svojo koristnost s svojimi sposobnostmi in ki ekipi lahko prispeva najboljše. Šola mora usmerjati učence v to, da sami poiščejo znanje, si ga v timu medsebojno delijo in skupaj z učiteljem zaključijo nalogo.

Po vašem mnenju naj bi bil učitelj prvi med enakimi pri takem načinu učenja.

To pa je zelo težko razumeti v klasičnem šolskem sistemu. Učitelj si zagotovo ne more pridobivati novih znanj tako hitro, kot si ga lahko njegov tim, saj se vsak član tima osredotoči na določen segment. Mora pa biti seveda učitelj inovativen, samoiniciativen, tudi sam mora biti radoveden, da išče zanimive naloge, ki spodbujajo učence k temu, da bodo skupaj dosegli zastavljeni cilj. Učiteljeva prednost pred učenci so njegove življenjske izkušnje, modrost, ocenjevanje medčloveških relacij. S temi izkušnjami in z dobro razvitim sistemom pozitivnih vrednot lahko učitelji pomagajo ustvariti učinkovito in hkrati srečno družbo. Taka vloga učiteljev pa seveda zahteva visoko priznanje njihovega poklica v družbi. Na Finskem so to že uspeli uresničiti.

Sedanji sistem izobraževanja nima prostora za vzgajanje vrednot niti za kakovostno timsko delo. Ko se bo šolski sistem spremenil v to smer, ko bosta medsebojno zaupanje in spoštovanje najpomembnejši vrlini, potem bodo težave s sodelavci, ki niso vztrajni in samoiniciativni, neprimerno manjše. Ljudje so izgubljeni. Ne bi pa bili, če bi bili v šolskem sistemu ves čas proaktivni.