Leto 2016 bo slabi dve leti po stečaju Seawaya Yachtsa in Seawaya Designa naslednik izdelave njihovih plovil SVP Avio končal predvidoma z dobrimi 14 milijoni evrov prihodkov, napoveduje direktor Žiga Petač. Ker so prostori na Zgoši pri Begunjah premajhni, bodo del proizvodnje, kjer izdelujejo plastiko, preselili v Škofjo Loko.

Po besedah direktorja SVP Avio bo po treh mesecih preurejanja nekdanjih prostorov Jelovice na Trati v Škofji Loki proizvodnja v šest tisoč kvadratnih metrih najetih prostorov stekla 3. januarja prihodnje leto. Delo bo najprej dobilo 35 zaposlenih, do sredine leta pa naj bi jih tam delalo 70. Zato v lokalnem okolju pospešeno iščejo laminerje, skladiščnike, projektante. SVP Avio trenutno zaposluje 120 ljudi, naslednje leto jih bo vsaj 200.

Za naslednje leto imajo proizvodnjo zasedeno do septembra. Dosedanjim modelom bark se pridružuje še 20-metrska jahta ocean class 65, za katero je treba odšteti dva milijona evrov. Petač glede na dosedanjo prodajo – letos so na primer izdelali in prodali nekaj več kot 70 bark – pričakuje, da bo podjetje tudi dolgoročno raslo. Zato razmišljajo, da bi najpozneje v treh letih preselili proizvodnjo na skupno lokacijo, ki bo najverjetneje nekje na južnem delu Gorenjske, predvsem zato, ker od tod prihaja glavnina kadrov, ki dobro obvladajo svoj posel na področju izdelave plovil. Na Zgoši naj bi ostal samo razvoj.

Stečajni postopek podjetij bratov Jakopin, s katerima nekdanji Seawayev zastopnik v Rusiji in lastnik SVP Avio Vladimir Zincenko še vedno sodeluje in ima prostore v Zgoši v najemu, še ni končan. Zincenko ima sicer predkupno pravico na nakup zemljišča, poslopij, kalupov in nekdanjega Seawaya, katere izklicna cena je bila na zadnji dražbi, ki je bila sredi julija, kar 8,36 milijona evrov. »Cena je absolutno previsoka. Najverjetneje je postavljena na temelju knjigovodskih vrednosti, ki pa so bile v času Seawaya očitno prenapihnjene,« poudarja Petač.

Stečajni postopek se vleče. »Stroškovno je za nas morebiti ugodneje, da smo najemniki, vendar pa gradimo naprej blagovno znamko in zato ne želimo, da bi se do nje dokopal kdo drug. Imamo sicer predkupno pravico, a radi bi z nekoliko večjo gotovostjo delali naprej,« pravi Petač. Naj ob tem spomnimo, da je bila v zaključni bilanci samo vrednost blagovnih znamk in patentov ocenjena na 9,8 milijona evrov. Toda to premoženje po likvidacijski vrednosti ni bilo ocenjeno niti na milijon evrov.