Hiša je umeščena na slikoviti lokaciji, usmerjeni proti Julijskim Alpam, Karavankam in Savinjskim Alpam, bistveni značilnosti lokacije pa predstavljata barva in tekstura zemljine, na kateri stoji. Njena struktura sledi tektonskemu plastenju terena, v katerega so posegli ob izkopu gradbene jame. S skrbnim ulivanjem betona v barvi avtohtone kamnine in izvedenega v ločenih plasteh hiša s svojo arhitekturo naravi vrne tisto, kar ji je gradnja odvzela.

Trije različno visoki volumni sledijo terenu

Na lokacijo je postavljena v obliki treh različno visokih volumnov, ki sledijo poteku terena, medtem ko je torisna zasnova stavbe prilagojena načinu življenja njenih uporabnikov. Središče hiše predstavlja nivojsko izmaknjena študijska soba. Ta je v celoti izvedena iz lesa in predstavlja ambientalno nasprotje drugim dnevnim prostorom, ki jih zaznamujejo stene, narejene iz vidnega betona in tlaka terazzo. Betonske stene so oblikovane kot ozadje za umetniška dela, ki jih zbirata lastnika.

Ritem okenskih odprtin uokvirja razgled

Okno ima v arhitekturi dvojni pomen: po eno strani omogoča, da v notranjost hiše prodre naravna svetloba, po drugi pa v obratni smeri omogoča pogled proti okoliški naravni krajini. Tako je tudi pri hiši na Golem, saj je ritem okenskih odprtin skrbno premišljen in zasnovan tako, da uokvirja poglede proti vrhovom Julijskih Alp, Karavankam in Kamniškim Alpam. Od tod tudi navidezno naključna razporeditev okenskih odprtin na fasadi.

Vir: www.ilikearchitecture.net