V Sloveniji na leto odvržemo najmanj 10 litrov odpadnega jedilnega olja na prebivalca. Večina ga roma v odtoke, greznice ali med biološke odpadke, kamor pa ne spada. Dario Rolih iz Komunale Nova Gorica ocenjuje, da je bilo doslej zelo malo odpadnega olja odloženega pravilno. »Za to akcijo smo se odločili tudi zato, ker veliko olja konča v kanalizaciji, to pa povzroča dodatno škodo. Pride do zamašitve cevi, kar utegne biti v stanovanjskih blokih zelo nerodno,« pojasnjuje sogovornik.

Komunalno podjetje bo zbrano olje odpeljalo v predelavo. Iz enega litra olja lahko pridobijo devet decilitrov pogonskega goriva, biodizla. Ostanek pa je glicerin, ki se uporablja kot sestavina v kozmetični in farmacevtski industriji. no