Na ministrstvu za kulturo so z nezadovoljstvom zaposlenih nad vodenjem Slovenske filharmonije že dalj časa seznanjeni, prejšnji teden pa so prejeli še sklep o začetku stavke zaposlenih in obrazložitev stavkovnih zahtev, pa tudi podporno pismo strokovnega sveta SF, ki mu predseduje Andrej Petrač, stavkajočim. Včeraj so nam z ministrstva odgovorili, da je »zadeva trenutno še predmet notranjih razmerij v javnem zavodu«.

Svet SF se je izredno sestal včeraj popoldne, da se opredeli o stavki. Na sejo je (nenapovedano) prišel tudi direktor Damjanovič, v spremstvu pooblaščenega odvetnika Dušana Korošca, ki je tudi govoril v imenu direktorja. Odvetnik je člane sveta zavoda seznanil s tem, da se bo kot pooblaščenec direktorja udeležil jutrišnjih pogajanj na sindikatu Glosa, namesto predsednika sveta SF Otmarja Zorna pa bo prišla članica sveta SF Metka Šošterič. Na vprašanje članice sveta SF (edine predstavnice zaposlenih) Marine Kopše, kdo mu plačuje odvetniške storitve za zastopanje direktorja, je odgovoril, da Slovenska filharmonija.

Toda zaposleni so za zdaj odločeni: stavko bodo začeli 5. decembra ob 19. uri, torej ko se začne vaja orkestra, končali pa jo bodo istega dne ob 21.30, ko se izteče čas, predviden za vajo.

Očitki letijo predvsem na direktorja SF Damjana Damjanoviča, proti kateremu so zaposleni v zadnjem času vložili več tožb na delovno sodišče in tudi kazenske ovadbe. Nezadovoljni so tudi s šefom dirigentom orkestra Urošem Lajovicem, ki naj bi imel z glasbeniki zelo slabe odnose in v orkestru ne uživa več podpore (83 odstotkov članov orkestra se je opredelilo, da z dirigentom nočejo več sodelovati). Zato sta glavni zahtevi stavkajočih spoštljivo delovno okolje brez žalitev in mobinga ter zakonito, transparentno in strokovno poslovno vodenje ustanove, v kateri se bodo pravice delavcev uresničevale.

Spet (le) menjava umetniškega vodje?

Nezadovoljstva v SF je bilo v treh Damjanovičevih mandatih že precej. Po navadi se je poleglo ob menjavah šefov dirigentov. Direktor naj bi zaposlene tudi ustrahoval, posebno tiste, ki so se v imenu orkestra izpostavili. Zato se tudi zdaj ne morejo otresti strahu pred povračilnimi ukrepi, ki bi lahko sledili stavki, ne nazadnje naj bi jim že grozil z odgovornostjo za finančno škodo, ki jo bo stavka povzročila.

Vseeno so glede poslovanja direktorja zelo kritični. Odgovoren naj bi bil za sporne nove zaposlitve, za nenapredovanje zaslužnih na delovna mesta priznanih ustvarjalcev, očitajo mu sporno ravnanje s kadrovskimi stanovanji, ki so na razpolago SF; enega je zasedel kar sam, ga po mnenju stavkajočih sporno drago obnovil in opremil s sredstvi SF, kar sam podpisal tudi zadnja dva pravilnika o dodelitvi stanovanj, najemno pogodbo pa mu je podpisal predsednik sveta SF Otmar Zorn.

Damjanoviču očitajo tudi sporno sklepanje podjemnih pogodb. Konkretno bode v nos pogodba s šefom dirigentom Lajovicem, v kateri naj bi bile med nalogami zapisane tudi zadolžitve, ki »delno« spadajo med naloge direktorja: sestavo umetniškega programa je prevzel Lajovic, po ocenah glasbenih strokovnjakov sicer razmeroma dobro, a nedvomno za (pre)visok honorar. Po naših podatkih naj bi za en abonmajski koncert zaslužil celo dvakrat več kot gostujoči dirigenti.

V orkestru pravijo, da ne morejo več gledati »sistematičnega zmanjševanja strokovnega nivoja vodenja SF«, saj se posledice že kažejo v slabo obiskanih koncertih, poskusih krčenja abonmajske ponudbe, negativnih odzivih strokovne javnosti ter splošnemu upadu ugleda SF.

Dva sveta, dva svetova

Strokovni svet SF je v četrtek na svoji seji razpravljal o pripombah na delo šefa dirigenta, povabili so še svet SF, zanimivo pa je, da so se vsi štirje člani (ki so bili imenovani zunaj ustanove) opravičili oziroma so po mnenju strokovnega sveta SF svojo udeležbo na sestanku zavrnili. Niso pa se mogli izogniti včerajšnji izredni seji, vendar se do stavke niso jasno opredelili.

Medtem pa je strokovni svet SF svoje mnenje ministrstvu že podal. Stavkajočim so izrazili podporo, pravijo pa, da ne morejo prevzeti odgovornosti za ugotavljanje krivdnih razlogov za nastale razmere, še posebej zato ne, ker sta direktor in dirigent njihovo sejo predčasno zapustila. »Razmerje med člani orkestra in dirigentom je krhek, a nadvse pomemben psihološki mehanizem, od katerega je močno odvisna kakovost umetniškega dela,« ugotavljajo. Zato tudi oni predlagajo, da se sodelovanje z dirigentom prekine, sicer bo imelo to za kakovost orkestra nepopravljive, dolgoročne umetniške posledice.

Predsednica stavkovnega odbora in članica sveta SF Marina Kopše dodaja: »Zahtevamo tudi odstavitev sveta SF v tej sestavi, ker so v njem štirje člani, ki so izrazito naklonjeni direktorju, namesto da bi njegovo poslovanje nadzorovali. Ustrezna formula sestave sveta bi bila dva člana zaposlenih, dva zunanja člana in predstavnik ustanovitelja.«