Mestna občina Ljubljana je odločila, da bo sama financirala parkirno hišo pod osrednjo ljubljansko tržnico, prizidek k Mahrovi hiši in ureditev Vodnikovega trga. Mestna uprava bo na decembrski seji mestnega sveta svetnikom predlagala prekinitev akta o izvedbi tega projekta v javno-zasebnem partnerstvu, ki ga je mestni svet potrdil leta 2011.

Leta 2012 je občina dobila le eno ponudbo

»Ugotavljamo, da za projekt trenutno ni potencialnega zasebnega partnerja, ki bi bil pripravljen, predvsem pa sposoben prevzeti tveganja, opredeljena z aktom o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta,« so v službi za razvojne projekte in investicije ter pri Ljubljanskih parkiriščih in tržnicah pojasnili, zakaj so se odločili za tak korak.

Velja omeniti, da je občina zasebnega partnerja za ta projekt z javnim razpisom za izbor iskala decembra 2011. Do februarja 2012, ko se je iztekel rok za prijave, je občina prejela le skupno ponudbo, ki sta jo dali družbi Gradis skupina G in Kranjska investicijska družba. Vendar je občina po pregledu ponudbe ugotovila, da družbi ne izpolnjujeta pogojev, da bi občina z njima sklenila posel, zato je njuno ponudbo marca 2012 zavrnila. Od takrat naprej občina vsaj formalno ni več preverjala, ali obstaja interes za izvedbo tega projekta v javno-zasebnem partnerstvu.

Mahrova hiša je bila začasno na prodaj

Odločitev o opustitvi javno-zasebnega partnerstva je mestna uprava očitno sprejela pred kratkim. Osnutek proračuna za leto 2017, ki ga je mestni svet obravnaval oktobra, je namreč še vedno predvideval, da bo zasebni partner v ta projekt prispeval kar 20,7 milijona. Predlog proračuna za leto 2017, ki ga bodo svetniki potrjevali na decembrski seji, pa vložka zasebnega partnerja ne predvideva več. Omenjeni dokument tudi kaže, da je občina celotno vrednost projekta ocenila na 31,4 milijona evrov.

Vseeno pa opustitev javno-zasebnega partnerstva ni presenečenje. Da bi se to utegnilo zgoditi, se je pokazalo že pred dvema letoma, ko je občina Mahrovo hišo začasno uvrstila na seznam nepremičnin, ki so na prodaj. Na mestnem oddelku za ravnanje z nepremičninami so takrat pojasnili, da so Mahrovo hišo predvideli za prodajo zaradi poizvedb različnih interesentov za nakup. Vendar pa takrat kljub dejstvu, da je bila občina Mahrovo hišo očitno pripravljena prodati, na občini niso jasno povedali, ali opuščajo idejo o javno-zasebnem partnerstvu, ki je temeljilo na tem, da bi zasebni partner v zameno za zgraditev parkirne hiše pod tržnico dobil Mahrovo hišo.

Ena hiša za zdaj neuresničljiv projekt

Pozneje, marca letos, pa je direktorica ljubljanske mestne uprave Jožka Hegler omenila, da razmišljajo o preselitvi dela mestne uprave prav v Mahrovo hišo. Upravne službe so trenutno namreč razdrobljene na več lokacijah, občina pa si prizadeva, da bi jih čim bolj združila. Dolgoročno je v načrtu gradnja Ene hiše pri Cukrarni, kjer bi bila pod eno streho združena celotna mestna uprava, a ker občina trenutno nima sredstev za uresničitev tega projekta, razmišljajo o drugih rešitvah.