Vnovič izdani kulturnovarstveni pogoji za gradnjo parkirne hiše pod tržnico, dozidavo Mahrove hiše in ureditev Vodnikovega trga so Mestni občini Ljubljana bolj natančno predpisali pravice in obveznosti pri tem projektu. Pogoji, ki jih je predpisal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, so občinskim načrtom bolj naklonjeni kot prvotni kulturnovarstveni pogoji, kar dokazuje tudi dejstvo, da se občina tokrat na pogoje kulturnovarstvenikov ni pritožila.

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je območje nekdanjega frančiškanskega samostana, ki je stal na Vodnikovem trgu, razdelil na dva dela, in sicer glede na kakovost ohranjenosti arhitekturnih ostalin. Na območju, ki je bližje Vodnikovemu spomeniku, zavod za varstvo kulturne dediščine gradnje ne dovoljuje, saj so predhodne arheološke raziskave pokazale, da so ostanki samostana tam bolje ohranjeni, ker se nahajajo globlje. Zavod je občini predpisal, da mora te ostaline ohraniti in jih javnosti predstaviti na tem mestu. Na tem območju bo gradnja parkirne hiše dovoljena le izjemoma, če bi se med izkopavanji izkazalo, da ostanki samostana vendarle niso dobro ohranjeni.

Izjemna odkritja lahko otežijo gradnjo

Preostanek ostankov samostana v smeri proti Plečnikovim tržnicam zavod pri gradnji parkirne hiše dovoljuje odstraniti, ker naj ne bi bili dovolj dobro ohranjeni. Zavod pa je ohranil varovalko, da lahko gradnjo prepove tudi na tem delu, če pri izkopavanjih naletijo na izjemne najdbe.

Pomembna sprememba v kulturnovarstvenih pogojih se nanaša tudi na varovanje okoliških stavb pred poškodbami, ki bi lahko nastale zaradi izkopa gradbene jame ali drugih gradbenih posegov pri gradnji parkirne hiše. Razveljavljeni pogoji so občini narekovali, da mora preprečiti poškodbe »na objektih, ki stojijo na obodu Vodnikovega trga: Semenišča, Župnišča, Plečnikovih tržnic, Mahrove hiše, Stolnice ter drugih objektov v neposredni bližini«. Ker bi občina morala pred začetkom gradnje opraviti raziskave in napraviti študijo o stanju vseh teh stavb, bi imela s tem kar precej stroškov.

Novi kulturnovarstveni pogoji so občini bistveno olajšali delo, saj mora zdaj študijo napraviti le za Semenišče, Župnišče, Plečnikove tržnice in Stolnico. Občina bo morala poleg študije pripraviti ukrepe za omilitev morebitnih vplivov gradnje, študijo pa bo morala predložiti zavodu za varstvo kulturne dediščine, da preveri ugotovljeno. Če bo katera od omenjenih stavb statično šibka, jo bo občina morala na svoje stroške prenoviti pred začetkom gradnje na Vodnikovem trgu.

Najprej bodo na vrsto prišli arheologi

A občina ima pred sabo še veliko dela, preden bo lahko pridobila kulturnovarstveno soglasje, ki je eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja. Celotno območje Vodnikovega trga bodo morali najprej pregledati arheologi. Občina mora pridobiti posebno kulturnovarstveno soglasje kulturnega ministrstva za arheološka izkopavanja. Kot so povedali na občini, že pripravljajo načrt izkopavanj, ki ga morajo oddati v pregled in potrditev zavodu za varstvo kulturne dediščine, šele potem lahko zaprosijo za ustrezno soglasje na ministrstvu.

Po izkopavanjih bo zavod ocenil ugotovitve raziskav, občina pa bo morala financirati pripravo konservatorskega načrta za prezentacijo arhitekturnih ostalin. Če bi naleteli na kakšna izjemna odkritja, mora občina obvestiti kulturno ministrstvo, ki bo dokončno odločilo, ali je najdba resnično izjemna. Šele ko bo ves postopek mimo, bodo na občini lahko naredili končne izračune, koliko parkirnih mest je mogoče zgraditi in kakšna bo vrednost investicije, da se bodo lahko odločili, ali je gradnja sploh ekonomsko upravičena.