»Mladi mož je vztrajal, da sem parkiral na PST. Ker sem sam vztrajal, da nisem, in mu želel vrniti položnico, je le malo manjkalo, da me ni fizično napadel,« se huduje bralec in sprašuje: »Ali je cesta ob zahodni ograji pokopališča cesta ali PST?« Zanima ga tudi, kdaj bo ob pokopališču več parkirnih prostorov, saj jih primanjkuje tudi med pogrebi.

Na oddelku za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana so razložili, da pot, ki poteka ob zahodni ograji pokopališča, ni del PST, ampak samostojna pot, ki je namenjena delovanju pokopališča, za intervencije, odvoz smeti itd. Območje PST poteka vzporedno z njo, so dodali.

Glede širitve parkirišča pa so povedali, da ob parkirnih prostorih pri vhodnem delu na severni strani pokopališča načrtujejo tudi nove parkirne površine na vzhodnem delu razširjenega parkirišča. Širitev pokopališča na vzhodni in južni strani je opredeljena v veljavnem ureditvenem načrtu iz leta 2002. Zemljišča za širitev pokopališča so že pridobili, ureditveni načrt pa je v postopku sprememb in dopolnitev. Z njimi bodo omogočili delno širitev pokopališča in v prvi fazi uredili približno 30 parkirnih prostorov.

Neprijetna izkušnja

Na mestnem redarstvu pojasnjujejo, da se zavedajo pomanjkanja parkirnih prostorov v bližini več pokopališč. A se tudi zavedajo, da z novimi parkirišči nikoli ne bodo ustregli vsem obiskovalcem, ki bi radi parkirali neposredno ob želenem cilju, »kar pa ne sme biti razlog za parkiranje na mestih, kjer to ni predvideno«, so jasni. Občanom priporočajo, da zato, da se izognejo preveliki gneči, grobove uredijo v času, ko na območju pokopališča ni pričakovati večjega števila obiskovalcev in bodo lahko parkirali v neposredni bližini pokopališča.

Glede »prijaznosti« redarjev pa pojasnjujejo, da ta predstavlja pomemben del njihovega dela. Ker pa je lahko narava njihovega dela, ki obsega tudi izvajanje pooblastil in izrekanje ukrepov, za posameznike že sama po sebi »neprijetna izkušnja«, občanom pojasnjujejo, da se lahko vsi, ki menijo, da so jim bile z dejanjem ali opustitvijo dejanja občinskega redarja kršene pravice ali svoboščine, v 30 dneh pritožijo županu. Prav tako ima kršitelj, ki se ne strinja s prekrškom, možnost vložiti ugovor zoper plačilni nalog. V njem mora navesti vsa dejstva in dokaze v svojo korist. Ugovor se obravnava v skladu s predpisi zakona o prekrških.