Osumljenci naj bi oškodovali več občin, med drugimi občino Videm pri Ptuju, in sicer na način, ki se je v zadnjem času zelo razširil po Sloveniji. Občinarji niso objavljali zakonsko predvidenih javnih razpisov, temveč so javna naročila razdrobili na manjše vrednosti, nakar so posle v poenostavljenem postopku podelili vnaprej dogovorjenim podjetjem. Po prepričanju policije so občine zaradi teh malverzacij bistveno preplačale javna naročila, proračunski denar pa je stekel na račune z osumljenci povezanih oseb.

Prav tako naj bi župan Bračič in osumljenci oškodovali občinski proračun s tem, ko so sklepali kupoprodajne in menjalne pogodbe za nepremičnine brez predhodnih cenitev. »Osumljeni so s prirejenimi podatki pridobili evropska sredstva za investicije, ki so izključno namenska, vendar pa ta sredstva niso bila namensko porabljena,« je še sporočil Miran Šadl s Policijske uprave Maribor.

Bračiča so kriminalisti lani ovadili že dvakrat. Županski položaj naj bi zlorabil s tem, ko naj bi obsojenemu podjetniku pomagal pri izogibanju družbeno koristnemu delu. Bračič in Ratajčeva pa sta bila med 17 kazensko ovadenimi, ki naj bi nezakonito zaslužili 266.000 evrov v postopkih vračila vlaganj v telekomunikacijsko omrežja. Osumljenca zanikata storitev vseh očitanih kaznivih dejanj.