Po naši včerajšnji objavi, da je Univerza v Ljubljani kazensko ovadila teološko fakulteto, dekan Christian Gostečnik krivdo zanika. Z nami se sicer ni želel spustiti v podroben pogovor, nakazal pa je, da naj bi bila naznanila o nepravilni porabi denarja in nepravilnem zaposlovanju povračilni ukrep nekdanjih zaposlenih na fakulteti zoper njega. Sam pravi, da je vodenje fakultete pred štirimi leti prevzel, da bi uvedel nov program (poleg teologije je promoviral družinsko terapijo, ki je sicer njegova osebna specialnost) in izčistil računovodstvo. »Vsak dan se trudim, a v takih okoliščinah ni mogoče delati,« nam je dejal.

Gostečnik: Rože za slovo

Oktobra vodenje fakultete sicer prevzema nov dekan Robert Petkovšek, ki pripada redu lazaristov, v katerem sta tudi vplivna klerika Anton Stres in Franc Rode. S Petkovškom smo včeraj skušali vzpostaviti stik, da bi povedal, kaj pričakuje od vodenja fakultete, ki jo bremenita kazenska ovadba in policijska preiskava, vendar se ni odzval. Prav tako nismo prejeli odgovorov velikega kanclerja (duhovnega vodje) teološke fakultete, ljubljanskega nadškofa Stanislava Zoreta.

Teološka fakulteta je sicer v primerjavi z drugimi fakultetami v posebnem, »dvojnem« položaju, saj sodi tako pod ljubljansko univerzo kot pod Sveti sedež. Po naših informacijah naj bi univerza pod vodstvom Ivana Svetlika, politika iz vrst socialnih demokratov, glede na ugotovitve o kršitvah poslej vzela teološko fakulteto v neke vrste »prisilno upravljanje«. To naj bi univerza izvajala predvsem zato, da bi sanirala računovodstvo na fakulteti, pa tudi zato, da bi uredila zaposlovanje. Prvi ukrepi na tem področju naj bi se že začeli, univerza pa naj bi tudi dosegla, da bi teološka fakulteta spet dobila svojega računovodjo.

Inflacija računovodstva

Kot smo poročali včeraj, so se težave z računovodstvom na teološki fakulteti začele že pred prihodom Gostečnika na čelo fakultete. Kot novi dekan je želel zadeve urediti, zato je dve delavki iz računovodske službe nadomestil z zunanjim računovodskim servisom. Gostečnik nas je včeraj spomnil na to, kar nam je pojasnjeval že pred letom dni: da je z najemom zunanjega računovodskega servisa, podjetja Intervita, želel urediti bilance fakultete, a tudi zmanjšati stroške. Izračunal je namreč, da zunanji servis stane nekajkrat manj, kot znašajo stroški dveh zaposlenih. Toda kasneje se je izkazalo, da je finančno poslovanje fakultete vendarle obsežen zalogaj, zato se je Intervita dogovorila za delitev dela s še tremi računovodskimi servisi. Težava je bila v tem, da so bili ti servisi povezani. Intervita je za računovodstvo – v določenih specializiranih segmentih – angažirala kar svojo direktorico Ljubico Perko, ki ima registriran status samostojne podjetnice, in še dve podjetji, s katerima stalno sodeluje. Skupni strošek teh storitev pa je narasel za toliko, da bi morala fakulteta v skladu z zakonodajo že razpisati javno naročilo, na katero bi se lahko prijavila tudi konkurenca. Po naših informacijah naj bi bil sicer razpis za računovodstvo objavljen decembra lani, a je bilo očitno prepozno.

Na podoben »domačijski« način je bila zaposlena tudi vodja kadrovske službe na fakulteti. Tajnik fakultete Simon Jurkovič, ki je Gostečniku svetoval, kako upravljati fakulteto, jo je poznal »iz cerkve«. Najprej je za fakulteto delala prek s. p. svojega očeta. Nato je bil objavljen razpis za delovno mesto, na katerega se je prijavilo dvesto enainpetdeset kandidatov. Izbrana pa je bila prav ona, četudi je revizija ugotovila, da ne njena izobrazba ne delovne izkušnje ne ustrezajo delovnemu mestu kadrovnice.

Fakultete pod drobnogledom

Naši sogovorniki, ki poznajo razmere na fakulteti, sicer pritrjujejo tezi, da na fakulteti niso želeli goljufati, temveč da so delali »po domače« – tako pri poslovanju kot pri uvajanju programov družinske terapije, kar so klasični teologi na fakulteti videli kot odmik od osnovnega poslanstva. Poznavalci pa pravijo, da je bilo na tej fakulteti v preteklosti raznih bližnjic še več. Tako nas je eden naših sogovornikov opomnil, da je tudi revizija, ki jo je ob svojem prihodu na čelo fakultete (leta 2012) naročil Gostečnik, »marsikaj pokazala«. Res pa je, da bi natančna revizija na marsikateri fakulteti pokazala nepravilnosti. Tako se je denimo izkazalo, da so na ekonomski fakulteti (in še na osmih drugih fakultetah) zaposleni več let neupravičeno prejemali dodatke za stalno pripravljenost – v skupni višini 858.000 evrov. Tudi v tej zadevi so sledile kazenske ovadbe.