Po nedavnem podpisu Cete (trgovinsko-investicijskega sporazuma med Kanado in EU) na najvišji ravni jo morajo sedaj najprej ratificirati v evropskem parlamentu. Na dnevnem redu je ratifikacija predvidena v sredini februarja prihodnje leto. Ker ima velika koalicija konservativne ljudske stranke, skupine socialistov in demokratov ter liberalcev dovolj glasov, bo sporazum najverjetneje brez težav ratificiran. Nato bo žogica z ratifikacijo pri državah članicah.

Volja ljudstva v nasprotju s politično voljo

Potem ko je v Sloveniji Združena levica (ZL) zahtevala razpis posvetovalnega referenduma o Ceti in TTIP, ga je v minulih dneh zavrnil parlamentarni odbor za zunanje zadeve, že pred tem pa vlada.

Matej T. Vatovec iz ZL v tem vidi predvsem strah pred javnim mnenjem. Jasno je namreč, da večina anketirancev v nedavni javnomnenjski raziskavi Vox populi (ki jo je za Dnevnik opravila agencija Ninamedia na vzorcu 700 vprašanih) nasprotuje temu, da bi državni zbor sprejel Ceto in TTIP. Skoraj 60 odstotkov vprašanih je odgovorilo, naj država oba sporazuma zavrne, le slabih 18 odstotkov jih sprejem podpira.

A zanimivo, dve tretjini vprašanih hkrati tudi ne želita, da bi se volilci o njiju izrekali na posvetovalnem referendumu; tega podpira le 23 odstotkov vprašanih. Razlogov za to je lahko več. Eden od njih je, da posvetovalni referendum ni zavezujoč, je pa, kot omenjeno, drag. Prav tako si mnogi (pre)pogostega obiskovanja volišč ne želijo in menijo, naj odločitve – še zlasti če teh ne povezujejo s svojim vsakodnevnim življenjem – odgovorno sprejemajo izbrani predstavniki ljudstva.

Drža večine poslancev tako po mnenju Mateja T. Vatovca iz ZL kaže na dvoje; prvič, da prevladuje stališče, da je sporazum treba na vsak način podpreti, saj so taka navodila »od zgoraj« in da je proces sprejemanja popolnoma netransparenten. »Ne verjamem, da bo državni zbor, ki v večini ratifikacijo Cete podpira, spremenil stališče v naslednjih dveh tednih,« je še dodal Vatovec.

Glede na obsežnost implikacij sporazuma Ceta in dejstva, da ne vlada ne parlament nista opravila širše javne ter politične razprave o Ceti in se hkrati odločila v nasprotju z argumenti, ki jih je predstavila civilna družba in stroka, je izvedba referenduma zelo smiselna, če že ne kar nujna, je prepričan tudi Andrej Gnezda, nacionalni koordinator gibanja Stop TTIP. »Morebitno vnaprejšnje zavračanje referenduma zaradi bojazni, da bi bil rezultat referenduma v nasprotju z lastnimi političnimi stališči, pa nikakor ni primerno,« dodaja.

Predrag, ob neprimernem trenutku in napačne vrste

Vlada se je sicer izrekla proti referendumu, ker je ZL v predlogu z enim vprašanjem zajela dva sporazuma, »ki sta v različnih fazah postopka«. »Pogajanja za sklenitev TTIP še potekajo, besedilo sporazuma še ni pripravljeno, zato še ni dostopno javnosti, ki bi odločala na referendumu,« so na vladi argumentirali stališče in poslance ZL podučili, da bi bilo treba oblikovati drugačno referendumsko vprašanje. Stališče vlade sicer ni skrivnost, sporazum podpira in se zavzema za njegovo ratifikacijo. Takšno je tudi (neuradno) stališče večine poslancev.

Čeprav je ZL kasneje prilagodila predlog vprašanja in predlagala, da se državljani izrečejo, ali so za to, da se v Sloveniji uveljavi celoviti gospodarski in trgovinski sporazum med Kanado ter EU in državami članicami (Ceta), tudi s tem ni prepričala članov odbora za zunanje zadeve. Pomisleki so bili številni, od tega, da je referendum predrag (stal bi med tri in štiri milijone evrov), do tega, da je trenutek »neprimeren«, kot se je izrazila poslanka DeSUS in nekdanja kulturna ministrica Julijana Bizjak Mlakar. A zadnjo besedo o razpisu referenduma ima državni zbor, ki se bo izrekel čez dva tedna.

Alenka Bratušek je podprla prizadevanja ZL in dejala, da sporazum vsebuje številne neznanke in referendum bi bil priložnost za razjasnitev le-teh. Predsednik državnega zbora Milan Brglez (SMC) pa pravi, da bi bil referendum sicer na mestu, a ne tak, kot ga predlaga ZL, torej posvetovalni, temveč zavezujoč. »Počakati bo treba, da bodo pripravljeni dokumenti za ratifikacijo, šele nato bo sledilo odločanje.«