Da so pločniki na nekaterih delih Vodnikove ceste (pre)ozki in morajo zato pešci del poti prehoditi kar po kolesarski stezi ali cestišču, da je kolesarska steza ponekod prekinjena in da so parkirni prostori, zarisani kar na pločniku, lahko moteči, ozelenitev ene osrednjih šišenskih cest pa je skromna, so Šiškarji, združeni v iniciativo Uredimo Vodnikovo, glasneje opozorili že aprila. V upanju, da jim bodo mestne oblasti prisluhnile, so tedaj predstavili tudi nekaj predlogov, ki za mestno občino ne bi bili prevelik finančni zalogaj, bi pa lahko z njihovo uresničitvijo Vodnikovo cesto iz predvsem avtomobilske ceste preuredili v cesto z zelenjem in umirjenim prometom, ki bi bila prijaznejša do pešcev in kolesarjev.

Nedavno so zato okrepili sodelovanje s predstavniki šišenske četrtne skupnosti. Seznanili so jih z najbolj perečimi problemi stanovalcev ob Vodnikovi cesti, kot sta na primer visoka hitrost avtomobilov kljub omejitvam in nevarni prehodi za pešce, na ljubljansko mestno občino pa so naslovili tudi več pobud za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN MOL), na podlagi katerih bi bila v prihodnje želena preureditev Vodnikove ceste lahko izvedljiva.

Prehodi za pešce, kolesarska steza, ozelenitev

»Z zoženjem ceste bi se v smeri proti središču mesta lahko kolesarska steza uredila povsem na cestišču, s čimer bi se sprostil tudi pločnik in bi imeli pešci več prostora, medtem ko bi z označitvijo in ureditvijo dodatnih prehodov za pešce prečkanje cestišča postalo varnejše, z namestitvijo grbin pa bi lahko upočasnili pogosto prehitre voznike avtomobilov,« je nekaj ključnih ukrepov, h katerim stremijo v šišenski iniciativi, že pred časom izpostavil predstavnik iniciative Uredimo Vodnikovo Matevž Frančič.

Med predlaganimi spremembami in dopolnitvami prostorskega načrta, ki so jih v iniciativi na mestno občino naslovili poleti, so tako med drugim navedli ureditev ekoloških otokov, zasaditev enostranskega drevoreda vzdolž osrednjega dela Vodnikove ceste in ureditev manjkajočega dela kolesarske steze na odseku med Šišensko cesto in cesto Na jami. »Ker gre za pobude v okviru sprememb občinskega prostorskega načrta, ki še ni bil znova javno obravnavan oziroma sprejet, in ker so na občini verjetno prejeli kar zajetno količino pobud, njihovih odgovorov še ne pričakujemo tako hitro. Upamo pa, da bodo upoštevane,« je ob tem pojasnil Frančič in dodal, da je druženje, ki je na Vodnikovi cesti potekalo na dan brez avtomobila, 22. septembra, pokazalo, da prebivalci in uporabniki Vodnikovo razumejo kot živo ulico in pomemben življenjski prostor, ki zahteva več pozornosti pri urejanju in razvoju.

O pobudah prihodnje leto

Na občinskem oddelku za urejanje prostora so ob tem potrdili, da so prejeli sedem pobud za urejanje Vodnikove ceste, a jih še niso obravnavali. »Stališča do pobud bodo objavljena na javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN MOL, ki bo predvidoma v drugi polovici leta 2017,« so sporočili.

Na mestni občini so že aprila pojasnili tudi, da obnova Vodnikove ceste letos ni načrtovana. Zdaj na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet sicer ponavljajo, da v letošnjih načrtih preureditve ni, a dodajajo, da bodo odločitve o nadaljnjih posegih še sprejeli.