S koncesijo, ki jo je Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne pridobila od ministrstva za kulturo, se bo knjižnica v prihodnjih letih postopoma vključevala v mrežo splošnih knjižnic ter s svetovalnimi, izobraževalnimi in drugimi aktivnostmi pripomogla k izboljšanju izvajanja storitev za slepe in slabovidne v okviru knjižnične dejavnosti kot javne službe.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije bo z organizacijo in koordinacijo specializiranih knjižničnih storitev v okviru izvajanja knjižnične dejavnosti kot javne službe odpravljala razvojni zaostanek knjižnice za lažjo vzpostavitev sodelovanja s splošnimi knjižnicami in zasnovala aktivnosti za vzpostavitev temeljev, ki bodo vodili do postopnega razvoja in koordinacije knjižnične dejavnosti, namenjene slepim in slabovidnim po vsej Sloveniji. Prizadevala si bo za čim večje število uporabnikov in njihovim potrebam prilagojenih gradiv, z ozaveščanjem in informiranjem splošne ter strokovne javnosti pa bo knjižnica širila zavedanje o posebnih potrebah nezanemarljivega deleža državljanov in prepoznavanje njihovih potreb, kar lahko pomembno prispeva k njihovemu boljšemu vključevanju v družbo.

»Knjižnične storitve ter različne posebne oblike dejavnosti za ljudi z okvarami vida izvajajo tudi splošne knjižnice. Čeprav se te močno angažirajo, da bi slepim in slabovidnim ponudile primerne storitve, njihovo delovanje za tako posebno skupino uporabnikov ne more biti učinkovito brez sodelovanja s specializirano osrednjo knjižnico slepih, slabovidnih in oseb z motnjami branja. Ta bo s svetovanjem, izobraževanjem, produkcijo, distribucijo in drugimi nalogami omogočila usklajeno izvajanje storitev za slepe in slabovidne v okviru knjižnične dejavnosti kot javne službe,« je dejala mag. Tatjana Likar z ministrstva za kulturo.

Sintetizator govora eBralec

Slepi in slabovidni doma in po svetu se vsak dan srečujejo z različnimi oblikami socialne izključenosti. Tudi v slovenskem prostoru je odprtih mnogo področij in nekatera bi lahko bila hitro urejena, če bi za to obstajala politična volja, je opozoril Tomaž Wraber, predsednik ZDSSS.

Eno od orodij, ki zagotavlja socialno vključenost, je sintetizator govora. Število slepih in slabovidnih, ki uporabljajo slovenski sintetizator govora eBralec, narašča od uvedbe produkta, ki je za slepe in slabovidne brezplačen. eBralec za android je uporabnikom na voljo v dveh različicah, ena potrebuje povezavo s spletom, druga ne. Prva različica je veliko kakovostnejša od druge, vendar je za nemoteno uporabo treba imeti povezavo z brezžičnim omrežjem ali vključen prenos podatkov. Podjetje Simobil je zato v sodelovanju z ZDSSS pripravilo posebno ponudbo za slepe in slabovidne, ki vključuje zadostno količino prenosa podatkov (18 GB) za nemoteno uporabo eBralca za android.

Tema letošnjega svetovnega dneva vida in mednarodnega dneva bele palice, ki ju obeležujemo v oktobru, je Univerzalno zdravje oči, ki sledi mednarodnemu akcijskemu načrtu za preprečevanje okvar vida in zagotavljanja popolne socialne vključenosti za slepe in slabovidne, so sporočili iz Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije. lo