Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (Dars) je bila tista, ki je letos na okrajnem sodišču v Grosupljem sprožila izvedbo zapuščinskega postopka po pokojniku Antonu Prosenu, ki je umrl že leta 1888, o čemer smo pisali včeraj. Dediščina je bila razdeljena med šest dedičev, gre pa za manjšinske lastninske deleže na sedemnajstih parcelah. Večina od teh je na dolenjski avtocesti v bližini cestninske postaje Dob. Vrednost teh lastniških deležev je bila očitno tako majhna, da grosupeljsko sodišče dedičem ni odmerilo niti dediščinske takse.

Brez smrtovnice ne gre

Na Darsu so pojasnili, da so zapuščinski postopek letos sprožili zaradi želje po ureditvi lastništva parcel na omenjenem delu dolenjske avtoceste. Po pojasnilu ljubljanskega okrožnega sodišča je Dars najprej na brežiški upravni enoti pridobila smrtovnico za pokojnika. To je uradni dokument, v katerem piše, kdo je bil pokojnik, kdaj je umrl, kakšno premoženje je zapustil, kdo so dediči in ali je pokojnik morebiti zapustil oporoko. Smrtovnico je nato prejelo grosupeljsko okrajno sodišče, to pa je po dolžnosti razpisalo narok za zapuščinsko obravnavo, ki je bila končana s sklepom o dedovanju.

Sodišča zapuščinskih obravnav ne morejo opraviti, dokler ne dobijo smrtovnice. To lahko predložijo dediči oziroma osebe, ki imajo pravni interes, da se zapuščinske zadeve uredijo. Na Darsu so dodali, da jim državni prostorski akti za posamezen avtocestni odsek omogočajo, da sprožijo zapuščinski postopek v primerih, ko dedovanje ni bilo izvedeno ali ko dediči niso znani. V konkretnem primeru dediči sploh niso vedeli, da zapuščinski postopek po Antonu Prosenu nikoli ni bil opravljen, zato tega postopka niso sprožili sami.

Kako je država lahko zgradila odsek brez lastništva zemljišč?

Na Darsu so pojasnili, da trenutno veljavna zakonodaja omogoča pridobitev gradbenega dovoljenja in gradnjo avtocest na podlagi potrdila o nedokončanem zapuščinskem postopku. Vendar ko je dedovanje končano, mora družba za avtoceste oziroma država z dediči skleniti ustrezne pogodbe in jim izplačati primerno odškodnino.