Projekt Moja prva pogodba je nastal na pobudo organizacije Logout, kjer so skupaj s strokovnjaki na podlagi večletnih izkušenj ustvarili preprost pripomoček, ki na neposreden način spodbuja starše in otroke k pogovoru o aktualnih temah odraščanja, ki jih prinaša digitalni svet. »Starši se pri vzgoji otrok nemalokrat znajdemo v dilemi, kako v posamezni situaciji odreagirati, pa tudi, kdaj svojemu otroku oziroma mladostniku kupiti mobitel in kako ga pri njegovi rabi usmerjati,« pravi Simon Furlan, direktor Sektorja za marketing v Telekomu Slovenije. Ob tem pa projekt odpira tudi druge teme za pogovor, kot so varnost in zasebnost komunikacije, spletni bonton, spletno nasilje, pomen osebne komunikacije ipd.

Mobilni telefon prinese veselje pa tudi odgovornost

Martina Peštaj, medijska psihologinja v organizaciji Logout, poudarja, da prvi mobitel prinese veliko veselja pa tudi odgovornosti, in sicer tako za otroka kot za starše. Pri vstopu v digitalni svet je treba otroka usmerjati, Moja prva pogodba pa je pri tem obojim v pomoč. »Otrok in starši se namreč dogovorijo o zanje primerni uporabi mobitela in za to opredelijo pravila, hkrati pa je to tudi priložnost in spodbuda staršem, da se z otrokom pogovorijo o različnih temah, ki so v digitalni dobi pomembne.«

Kakšna naj bodo pravila uporabe

Projekt Moja prva pogodba vključuje gradivo, ki vsebuje smernice za starše ter pogodbo za otroka (do vključno devetega leta) oziroma mladostnika (od desetega leta naprej). Staršem ponujajo nasvete in priporočila glede na starost otrok in se osredotočajo na uporabo mobilnih naprav. Smernice bodo staršem v pomoč, o čem in na kakšen način naj se s svojim otrokom pogovorijo glede uporabe mobilnega telefona, na kakšen način opredelijo pravila in na kaj naj bodo pri tem pozorni. Ob tem imajo starši na voljo tudi »mojo prvo pogodbo za moj mobitel«, ki je ločena za otroke in za mladostnike.