Ljubljanskim redarjem bo očitno pri nadzoru prehitrih voznikov na pomoč priskočil stacionarni merilnik hitrosti. Zanj naj bi odšteli približno 67 tisočakov, nekaj manj, kot so za eno samodejno napravo odšteli konec leta 2009. Takrat so kupili dva sistema MultaRadar C in ju namestili v avtomobila škoda roomster, ki sta ju nato nadomestila Volkswagnova upa. Novi radar bo drugačen: nameščen bo v ohišju na odsekih cest, za katere bodo na redarstvu presodili, da so najbolj problematične. Raba množine je v tem primeru nujna, saj gre iz predloga redarstva sklepati, da bo teh ohišij ob cestah več in vozniki nikoli ne bodo vedeli, v katerem se skriva merilnik hitrosti.

Novo pridobitev neradi oglašujejo

Na ljubljanskem redarstvu so o novi pridobitvi glede na večinoma negativen odziv javnosti na množično kaznovanje prehitrih voznikov zelo skrivnostni. Šele po treh dneh dopisovanja so namreč priznali, da bodo merilni sistem uporabljali za kaznovanje prehitre vožnje. Pred tem pa so se izmikali s pojasnili, da gre za sistem, ki bo zagotavljal varnost cestnega prometa »in bo med drugim omogočal štetje, urejanje, analiziranje podatkov o prometu in ugotavljanje hitrosti vozil«.

Ko je ljubljansko mestno redarstvo v začetku leta 2010 začelo izvajati meritve hitrosti vozil, najprej ni bilo nobenega razburjenja. Razumljivo, saj so zaradi pomanjkljive programske opreme, ki ni dopuščala izdaje večjega števila plačilnih nalogov, te začeli masovno prekrškarjem pošiljati šele spomladi leta 2011. V desetih mesecih leta 2010 se je nabralo kar 26.000 plačilnih nalogov, zato ne čudi, da je takrat med vozniki, ki so prekršek storili v nekaterih primerih tudi leto prej, zavrelo. Mnogi vozniki so na dom prejeli tudi po več kazni hkrati, kar so tudi prometni in pravni strokovnjaki sprejeli z neodobravanjem, saj mora biti po njihovem mnenju kazen, če naj bo vzgojna, dovolj ažurna.

Prihodki bodo prihodnje leto poskočili

Mestno redarstvo je leta 2011, ko je začelo masovno pošiljati plačilne naloge zaradi prekoračitve omejitve hitrosti, z globami ustvarilo dobrih 3,7 milijona evrov prihodkov. Podobno je bilo tudi sledeča leta, ko so se prihodki iz glob gibali med 3,5 in 4 milijoni evrov. Lani so redarji zaradi prekoračitve hitrosti spisali za več kot milijon evrov glob, pri čemer bi jih lahko še več, če, kot nam je pojasnil njihov vodja Roman Fortuna, ne bi servisirali in tehnično pregledali samodejnih merilnih naprav, zaradi česar so bile v uporabi skoraj 400 ur manj kot lani.

Ker naj bi poleg nakupa novega merilnika hitrosti na redarstvu v naslednjih mesecih zaposlili še osem novih redarjev, ki bi lahko začeli delati prihodnje leto, ne preseneča, da so za prihodnje leto tudi bolj optimistično načrtovali prihodke. Če naj bi se iz glob v mestni proračun letos nateklo 3,7 milijona evrov, bodo po načrtih prihodnje leto zbrali še 400.000 evrov več. Kljub temu da naj bi bilo kaznovanje prekrškarjev nepredvidljivo, se na redarstvu pri napovedih prihodkov iz glob redko uštejejo in občinski proračun vselej napolnijo z dogovorjenim zneskom.

Prihodki ljubljanskega redarstva leta 2015 po vrsti prekrška (v evrih)

MOL

PODATKI

1.077.869

133.196

650.222

drugo

izterjane kazni

hitrost

skupaj

3.588.546

745.655

981.604

napačno parkiranje

neplačana parkirnina

Prihodki in odhodki redarstev v nekaterih večjih občinah leta 2015

mestne občine

PODATKI

prihodki

št. izdanih

število

prihodki na

iz glob

plačilnih nalogov

zaposlenih

zaposlenega

v evrih

31.960

Ljubljana

3.588.550

48

74.761

24.025

Maribor*

586.659

17

34.509

6462

Kranj**

421.299

19

22.174

12.449

Celje***

456.000

18

25.333

Nova Gorica

53.392

1694

4

13.348

*Redarji delujejo še na območjih občin Benedikt, Cerkvenjak, Duplek, Hoče - Slivnica, Kungota, Lenart, Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Pesnica, Rače - Fram, Ruše, Selnica ob Dravi, Starše, Sveta Ana, Sveti Jurij in Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Šentilj. **Redarji delujejo še v občinah Tržič, Naklo, Šenčur, Cerklje, Jezersko in Preddvor. ***Redarji delujejo še v občinah Laško, Štore in Žalec.