Z novim šolskim letom se znova začenja tudi cepljenje šestošolk proti virusom HPV, ki povzročajo predrakave spremembe in raka materničnega vratu. V zadnjem času je bil delež deklic, pri katerih so se starši odločili za to cepljenje, na rekordno nizki ravni. Prva generacija deklic, ki je bila cepljena v šolskem letu 2009/2010, medtem že prestopa prag polnoletnosti. Katera so bila cepljena in katera ne, pa v zdravstvu ne vedo. To bi lahko oteževalo odločitve o spremljanju njihovega zdravja.

Predrakave spremembe niso zanemarljiva težava

Po nekaterih podatkih se v življenju z virusi HPV okužijo okoli tri od štirih žensk, je pojasnila dr. Alenka Trop Skaza z NIJZ. Prvi vrh okužb je v času, ko imajo mladi prve spolne stike, naslednji pa okoli 40. oziroma 45. leta. Takrat mnoge ženske začenjajo nova razmerja, hkrati pa lahko spremembe v sluznici v tem starostnem obdobju povečajo možnost okužbe. Pri 90 odstotkih deklet in žensk okužba izzveni, pri približno desetini pa vztraja. V tem primeru je ključno zaznavanje sprememb, njihovo spremljanje in po potrebi zdravljenje. Da do okužbe ne bi prišlo, v veliki meri zagotovi cepljenje, ki je za deklice brezplačno, odločitev zanj pa v rokah staršev.

Po zadnjih podatkih za šolsko leto 2014/2015 (za minulo šolsko leto še niso na voljo) je bilo proti tem virusom cepljenih slabih 45 odstotkov šestošolk, razlike med regijami pa so zelo velike. V ravenski je bilo na primer cepljenih skoraj 77 odstotkov deklet v tej starostni skupini, v ljubljanski pa manj kot 30. Če so ga deklice v šestem razredu zamudile, imajo sicer možnost brezplačnega cepljenja tudi kasneje.

Slovenski delež cepljenih deklic v ciljni starostni skupini je večji od francoskega (od 20 do 28 odstotkov), a precej manjši od švedskega (več kot 80 odstotkov) ali angleškega (skoraj 90 odstotkov).

Nekateri starši svojih hčerk cepljenju ne želijo izpostavljati tudi zato, ker računajo, da bodo razvoj kakršnih koli nevarnih sprememb ginekologi pravočasno zaznali z jemanjem brisov. Obolevanje za rakom je res tudi brez cepljenja vse redkejše: v dobrem desetletju se je namreč zmanjšalo za polovico. Leta 2003 so tega raka na novo odkrili pri 211 ženskah, po zadnjih podatkih pa le še pri 105. A tudi predrakave spremembe, povezane z virusi HPV, niso zanemarljiva težava. Vsako leto v slovenskih bolnišnicah opravijo okoli 2000 do 2500 posegov, s katerimi zdravijo takšne spremembe. Tako preprečijo, da bi napredovale v raka, a lahko po drugi strani ravno posegi pustijo različne posledice na materničnem vratu.

Vse večja vloga testiranja za HPV

V prihodnjih letih bo v državni program za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka materničnega vratu Zora vključenih vse več deklet, ki so že imela možnost brezplačnega cepljenja. Ker to sicer zaščiti pred velikim delom predrakavih sprememb in raka materničnega vratu, ne pa pred vsemi, presejanje z jemanjem brisov ostaja del preventive. Prav tako stroka še naprej vztraja pri priporočilih, naj mladi odložijo začetek spolnega življenja, naj bodo ljudje zvesti partnerju in naj uporabijo kondom. Ta okužbe s HPV sicer ne more povsem preprečiti (je pa zelo učinkovita zaščita pri drugih spolno prenosljivih okužbah).

Večina obolelih za rakom materničnega vratu v Sloveniji je med ženskami po 50. letu, ki niso prihajale na odvzem brisa. Tistim, ki se ne odzivajo na vabila Zore in ne hodijo h ginekologu, so poskusno v nekaterih regijah na dom že pošiljali teste, ki pokažejo na prisotnost okužbe z virusi HPV. Testa, ki razjasni, ali gre za okužbo s HPV (in za kakšno, saj je tveganje za razvoj raka pri nekaterih bistveno večje kot pri drugih), so ženske deležne tudi pri spremembah v brisu.

Pri cepljenih generacijah se bo način spremljanja verjetno spremenil, napoveduje vodja Zore dr. Maja Primic Žakelj. A težava je, da v Sloveniji trenutno ni evidence, katera dekleta so bila cepljena in katera ne. To bo treba urediti. Sogovornica se zavzema, da bi brezplačno cepljenje po dekletih omogočili še fantom. Cepljenje namreč varuje tudi pred genitalnimi bradavicami in genotipi HPV, ki povzročajo raka tudi pri moških. Tako bi tudi uspešneje ustavljali prenos okužbe na deklice.

Delež cepljenih je upadal

NIJZ

PODATKI

DELEŽ PROTI HPV CEPLJENIH ŠESTOŠOLK

55,2

54,9

60

48,9

44,8

45,5

40

20

0

2014/15

2013/14

2012/13

2011/10

2010/11