Električni aparati, ki jih uporabljamo doma, so lahko nevarni, saj so poškodbe, ki jih povzroči elektrika, hude ali celo usodne, opozarja Zveza potrošnikov Slovenije v brošuri Električni aparati in varnost, izdani leta 2007. Predpisi Evropske unije sicer zahtevajo, da morajo biti vsi izdelki na trgu varni, tudi tisti, ki za svoje delovaje potrebujejo elektriko. Za varnost tistih, ki so izdelani v EU, so odgovorni proizvajalci, za uvožene izdelke pa njihovi uvozniki oziroma trgovci. Iz prakse pa vemo, da pravila kršijo eni in drugi. Podatki o izdelkih na trgu EU, ki ne izpolnjujejo varnostnih zahtev, pričajo, da so že nekaj let med najbolj nevarnimi izdelki prav električni aparati in naprave (tudi svetila).

Na seznamu nevarnih izdelkov praktično vsi domači aparati

Danes si težko predstavljamo življenje brez električnih aparatov za toplotno obdelavo in shranjevanje živil, za pranje in sušenje perila in za pomivanje posode. Pri teh aparatih je v primerjavi z malimi gospodinjskimi aparati nesreč, ki bi se zgodile zaradi varnostnih pomanjkljivosti, manj, vendar so. Tudi take, ki jim botruje človeški faktor. Na seznamu nevarnih izdelkov so vsi izdelki bele tehnike, od pralnih, pomivalnih in sušilnih strojev do hladilnikov, kuhalnih plošč, štedilnikov in mikrovalovnih pečic.

Tehnične napake in slaba izdelava

Glavne pomanjkljivosti so tehnične napake in slaba izdelava. Pokazalo se je, da pomanjkljivosti (ki so lahko varnostno sporne) niso značilne samo za poceni izdelke brezimnih proizvajalcev, ampak jih najdemo tudi pri aparatih znanih blagovnih znamk. Zaradi slabega stika in pregrevanja lahko nastane požar, zaradi okvare stroja, ki se pregreva, pa kratek stik, požar ali izliv vode. Predpisi zahtevajo, da morajo biti vsi tehnični izdelki opremljeni s popolnimi in razumljivimi navodili za varno uporabo in montažo v slovenščini. Žal ni vselej tako. Navodila so večkrat pomanjkljiva, pogosto pa jih niti ne preberemo in izdelke napačno uporabljamo.

Tudi človeški dejavnik

Vzroki za nezgode pa niso le varnostno sporni izdelki, pogosto jim botruje tudi človeški dejavnik. Trenutek nezbranosti, nepravilen gib, neupoštevanje navodil - in nesreča je tu. Nesrečam se lažje izognemo, če vemo, katere izdelke je treba uporabljati še posebno previdno, če poznamo vzroke zanje ter smo seznanjeni s tveganji, ki smo jim izpostavljeni v primeru nezgode. Majhne nezgode lahko kaj hitro postanejo usodnejše: od eksplozije lonca na pritisk in pregretega olja v ponvi, ki lahko zaneti požar, do poplave v stanovanju zaradi izliva vode iz pralnega ali pomivalnega stroja.

Nestrokovni posegi v aparate ali napeljavo

Nesreče z elektriko se zgodijo tudi zato, ker smo Slovenci »mojstri za vse« in se lotimo vsakovrstnih popravil, tudi električne napeljave in aparatov, ugotavljajo v Zvezi potrošnikov Slovenije. Toda elektrika ne dopušča napak in prav zaradi nestrokovnih posegov v aparate ali napeljavo se zgodi precej nesreč. Popravila električnih aparatov in napeljave se raje ne lotevajmo sami. Pokličimo strokovnjaka, ki ima potrebno znanje in orodje za varno delo.