Šolski center Kranj sestavlja pet organizacijskih enot – štiri šole in Medpodjetniški izobraževalni center. Kljub temu da so generacije mladih, ki vstopajo v srednješolsko izobraževanje, vsako leto manjše, jim v zadnjih letih uspeva, da imajo v šolskem centru od 2200 do 2300 udeležencev izobraževanja, tako dijakov in študentov kot tistih, ki se izobražujejo ob delu. Na srednji tehniški šoli imajo 750 dijakov, na srednji ekonomski, storitveni in gradbeni šoli nekaj več kot 500, na tehniški gimnaziji pa okoli 130. Na višji strokovni šoli vpis v študijsko leto 2016/17 sicer še ni končan, vendar pa direktor Jože Drenovec napoveduje, da bodo imeli podobno kot lani okoli 600 študentov. »Glede na zmogljivosti, ki jih imamo, bi lahko sprejeli še več dijakov in študentov,« poudarja Drenovec.

Direktor je izredno ponosen na tehniško gimnazijo, katere maturanti so na letošnji splošni maturi dosegli stoodstotni uspeh, in dijake vidi kot zelo uspešne bodoče študente tako na tehniških kot tudi na drugih fakultetah. »Veliko premalo mladih se odloča za poklice na področju gradbeništva. To velja tako za zidarje, tesarje, keramičarje, slikopleskarje kot tudi za gradbene tehnike. Trg dela te profile že sedaj zelo pogreša. Prepričan sem, da se bo v prihodnjih letih primanjkljaj v elektrotehniki še povečal, če se več mladih ne bo odločilo za to področje. Podobno lahko zapišem za mehatroniko in računalništvo. In navsezadnje tudi za poklic ekonomski tehnik, kjer je trenutno dokaj nizek vpis. Prepričan sem, da bo že v naslednjih letih ekonomskih tehnikov gotovo primanjkovalo.«

Sicer pa so razmere glede nadaljevanja šolanja na fakulteti v Šolskem centru Kranj podobne kot na drugih srednjih šolah v Sloveniji. Za nadaljevanje šolanja se odloča okoli 70 odstotkov dijakov. So pa v centru v zadnjem času zaznali povečano zanimanje gospodarstva tudi za to, da bi več dijakov zaposlili takoj po končani srednji šoli.

Njihova višja strokovna šola spada med največje višje strokovne šole v Slovenji. Za višješolski smeri inženir varovanja in inženir elektroenergetike so edini izvajalec rednega višješolskega študija v Sloveniji. Zelo veliko zanimanje imajo tudi za smeri inženir mehatronike, inženir informatike in ekonomist. Medtem ko je za poslovnega sekretarja in organizatorja socialne mreže zanimanje v zadnjih letih močno upadlo. »Naša prednost je tudi v tem, da šolajočim ponujamo celotno vertikalo izobraževanja na posameznih področjih, od poklicnega prek srednjega strokovnega do višješolskega izobraževanja. Študij je zelo praktično naravnan. Študenti vseh smeri veliko časa preživijo na praktičnem izobraževanju pri delodajalcih in tudi diplomska dela naših študentov so zelo praktična, vsak študent ima poleg mentorja na šoli tudi mentorja v podjetju. Ob tem se na šoli lahko pohvalimo s sodobno opremljenimi laboratoriji, ki omogočajo kakovostno delo.«