»Sedem mesecev že čakam na odgovora, ki sem ju zastavil Srednji šoli Domžale in Občini Domžale, pa do danes nisem dobil nobenega odgovora. Zato se s prošnjo, da mi pomagate pri iskanju odgovorov o ureditvi mirujočega prometa pri Srednji šoli Domžale in o poškodovanih drevesih pri stari usnjarni Toko, obračam na vas,« nam je v pismu zaupal bralec Emil Remžgar iz Domžal. Prepričan je, je nadaljeval svoje pisanje, da se bo po zgraditvi telovadnice izkazalo, da se načrtovalci niso pravočasno dovolj posvetili ureditvi prometa v bližini srednje šole.

»Pri načrtovanju nove šolske telovadnice so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in na občini Domžale pozabili na vprašanje, kako zagotoviti varnost vsem udeležencem v cestnem prometu,« piše bralec in dodaja, da stanovalci že zdaj občutijo pomanjkanje parkirnih prostorov pri srednji šoli. Zanima pa ga tudi, kdaj bodo postavili semaforje na križišču pri Cesti talcev, ki bi zagotovili večjo pretočnost in varnost v prometu. Prav tako prosi za odgovor na vprašanje, zakaj nihče ne skrbi za poškodovana drevesa pri stari usnjarni, kjer so od šestih ostala le še tri, a so tudi ta že bolna in poškodovana.

Kot pravi, pričakuje, da se bo po odprtju telovadnice življenje stanovalcev v bližini močno poslabšalo, saj bodo vozniki, ki bodo namenjeni v telovadnico, med iskanjem parkirišč krožili po bližnjih ulicah in na njih tudi parkirali. Zato ga še zlasti skrbi za varnost pešcev, kolesarjev, starejših in mladih družin, ki hodijo po opravkih mimo srednje šole in stare usnjarne.

»Gre za zemljišča, ki so v lasti Republike Slovenije,« so nam pojasnili na občini Domžale in dodali, da je bila investitor telovadnice Republika Slovenija. »Investitor je pridobil gradbeno dovoljenje, ki ga brez zagotovljenega ustreznega števila parkirnih mest ne bi mogel pridobiti,« so prepričani. Dodajajo, da je na območju med lokalno cesto in javno potjo, ki vodi do medgeneracijskega centra in do rekreativnih površin ob Kamniški Bistrici, občanom na voljo okrog 80 parkirnih mest.

Telovadnica po njihovem mnenju na promet ne bo imela »kakšnega posebnega vpliva, razen v popoldanskem času, če jo bodo oddajali za popoldanske dejavnosti«. A takrat ne bo več dijakov, kar po njihovi oceni spet pomeni, da ne bo dodatnega prometnega vpliva. Kar zadeva parkiranje zaposlenih na šoli, pa navajajo, da spadata v projekt za izgradnjo telovadnice tudi načrt zunanje ureditve in prometna situacija. Projekt predvideva zgraditev intervencijskih poti in ureditev 55 parkirnih mest, kar je kar 30 parkirnih mest več, kot jih je bilo do zdaj. Na njih bodo lahko parkirali tudi zaposleni na SŠ Domžale in polnoletni dijaki. Postavitve dodatne svetlobne prometne signalizacije na Cesti talcev oz. Rojski cesti pa za zdaj ne načrtujejo, so še povedali na občini.

Kar zadeva poškodovana drevesa ob stari usnjarni, na občini pojasnjujejo, da skrbijo za vzdrževanje vseh javnih parkov in javnih zelenic, ki so javno dobro. Park Univerzale bodo hortikulturno preuredili še v tem mesecu. Odstranili bodo nekaj poškodovanih dreves in grmičevja ter zasadili nove rastline, v park pa namestili tudi novo komunalno opremo. Na uničevanje in brezobzirni vandalizem pa nimajo vpliva, še pojasnjujejo.