Nacionalni preiskovalni urad (NPU) vodi predkazenski postopek v zvezi z domnevnimi kaznivimi dejanji nekdanjih odgovornih v Moji delnici BPH. Ta borznoposredniška družba je šla minuli mesec v stečaj, kot pravi stečajni upravitelj Mihael Bakovnik, je kazensko ovadbo podala Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP), ki je več mesecev pred stečajem družbe Braneta Šušteriča, enega pionirjev Ljubljanske borze, preiskovala poslovanje Moje delnice. »Večkrat smo sedeli s kriminalisti NPU, ki so v Moji delnici zasegli podatke o poslovanju za več let,« dodaja Bakovnik.

V ATVP so redkobesedni, pravijo le, da so zaradi ugotovljenih razlogov za sume kaznivih dejanj na pristojno državno tožilstvo zoper družbo in odgovorne osebe vložili kazensko ovadbo zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti in suma storitve kaznivega dejanja izneverjanja. Ob tem pa je slišati, da nekateri razmišljajo tudi o tem, da bi ovadili ATVP, ker ni ustrezno opravil svoje nadzorne vloge, a se za zdaj na to temo (še) ne želijo javno izpostaviti. Moja delnica je sicer v stečaju od 11. julija. ATVP je javnost na tveganja opozoril slab mesec prej, ko naj bi jo na to opozorili tudi sami udeleženci kapitalskega trga. Tedaj so iz ATVP sporočili, da so zaradi domnevnih kršitev vzeli pod drobnogled poslovanje družbe in da ne izključujejo odvzema licence. Moja delnica, ki jo je lastniško obvladovala družina Šušterič, naj bi po pisanju nekaterih medijev sicer sredstva vlagateljev brez njihove vednosti in mimo pravil pred časom uporabila za lastne posle.

V NLB molčijo, koliko izplačil so izvedli

Po veljavni zakonodaji se je s stečajem borznoposredniške družbe sprožila jamstvena shema. Zajamčene terjatve znašajo skupno 1,8 milijona evrov, to breme izplačila si bodo po zakonu razdelile vse borzne članice, in to po ključu števila strank. Največji del izplačila torej pade na skupino Alta (okoli 660.000 evrov), Abanko ter NLB. Po jamstveni shemi imajo vlagatelji zagotovljeno izplačilo le do višine 22 tisočakov. Seznama vseh terjatev še ni, kot pravi Bakovnik pa je vseh terjatev za zdaj za nekaj več kot 3,7 milijona evrov; v ta znesek pa niso vštete terjatve povezanih oseb. »Najvišja posamična skupna terjatev vlagatelja znaša 649.868 evrov,« je še povedal stečajni upravitelj.

Od 8. avgusta je zajamčene terjatve, potem ko jo je za banko prevzemnico imenovala Banka Slovenije, začela izplačevati NLB. »Banka bo vlagateljem družbe Moja delnica izplačala zajamčene terjatve iz naslova opravljanja investicijskih storitev po zakonu o trgu finančnih instrumentov. Skladno s tem smo obvestili vse vlagatelje, za katere je bilo ugotovljeno, da imajo zajamčene terjatve zoper Mojo delnico BPH v stečaju. Rok za izplačilo še ni potekel, tako da odziva še ne komentiramo,« pravijo v NLB. Po poteku roka za izplačilo bodo zneske zajamčenih terjatev vlagateljev, ki v roku za izplačilo slednjega niso zahtevali, vodili kot posebno vpogledno vlogo, dokler vlagatelji ne bodo zahtevali izplačila. Konverzija v vpogledne vloge bo brezplačna. Z računom pa ne bo mogoče poslovati, pač pa bo mogoč le enkraten dvig sredstev in ukinitev računa. Račun tudi ne bo imel limita in ne omogoča nedovoljenega negativnega stanja.

Po podatkih Banke Slovenije bo 166 vlagateljem družbe Moja delnica v stečaju prek jamstvene sheme izplačano skupno 1,85 milijona evrov. Mednje bo razdeljenih še 180.000 evrov – toliko je bilo namreč denarja, s katerim je Moja delnica BPH na dan začetka stečaja dejansko razpolagala za račun vlagateljev.

Trgovalne račune strank je sicer Moja delnica, ki je že junija, še pred stečajem, začela ugašati svojo dejavnost, prenesla na borzno hišo Ilirika Igorja Štembergerja, ki je prevzela okoli 2100 trgovalnih računov z domačimi delnicami. Brane Šušterič pa je po pisanju nekaterih medijev skupaj z nekdanjim vodstvom Moje delnice BPH še pred propadom družbe svoje večmilijonsko premoženje začel prepisovati na najbližje ter ga s tem skušali rešiti pred upniki in morebitnimi odškodninskimi tožbami.