Zgodilo se je že, piše bralka, da so v lekarni predpisali napačen odmerek homeopatskega zdravila, ki bi lahko povzročil zastrupitev. Na vprašanje eni izmed farmacevtk, kakšna je njena izobrazba, pa je ta postala zajedljiva in neprepričljiva, da bi verjeli njenim kompetencam za izdajanje homeopatskih zdravil. Bralko zato zanima, ali so farmacevti v lekarnah, ki izdajajo homeopatska zdravila, resnično izobraženi in podkovani v tej smeri.

Odgovor na bralkino vprašanje smo poiskali na Lekarniški zbornici Slovenije.

Področje preskrbe s homeopatskimi zdravili v slovenskih lekarnah ureja Pravilnik o homeopatskih zdravilih za uporabo v humani medicini, ki med drugim določa, da je pooblaščena oseba za izdajanje homeopatskih zdravil magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji iz homeopatije. Magister farmacije lahko pridobi znanja iz homeopatije v okviru podiplomskega neformalnega izobraževanja. Tega pri Lekarniški zbornici organizirajo za magistre farmacije že od leta 2006. Osnovno izobraževanje iz homeopatije obsega 120 ur, slušatelji pa ga končajo z zaključnim izpitom. Vsako leto organizirajo tudi nadaljevalne učne delavnice, kar omogoča nenehno izpopolnjevanje znanja magistrov farmacije, so pojasnili pri Lekarniški zbornici.

Osnovno izobraževanje iz homeopatije je doslej opravilo 275 magistrov farmacije. Na spletnih straneh Lekarniške zbornice je objavljen seznam lekarn, ki imajo zaposlenega magistra farmacije z znanjem o izdajanju homeopatskih zdravil. Glede na sezam ta zdravila izdajajo v 85 lekarnah po Sloveniji. Običajno te lekarne objavijo tudi urnik, ko je prisotna oseba za izdajanje teh zdravil, saj usposobljenih ljudi še ni toliko, da bi lahko zagotavljali izdajanje teh zdravil ves delovni čas lekarn. »Samo v tistem času lahko izdajajo homeopatska zdravila,« poudarja Špela Bernik Golubić iz Lekarniške zbornice. Če je na primer pooblaščena oseba na dopustu, homeopatskih zdravil v lekarni ne smejo izdati. Bralka tako lahko preveri tudi sama, ali je bila v lekarni v času, ko bi tam moral biti lekarniški farmacevt, pooblaščen za izdajanje homeopatskih zdravil. Pri Lekarniški zbornici kolege, ki so opravili izobraževanje iz izdajanja homeopatskih zdravil, spodbujajo, da certifikat o tem izpostavijo na vidno mesto v lekarni. »Če bi homeopatska zdravila izdajala oseba, ki za to ni pooblaščena, bi to bila kršitev, ki pa je doslej še nismo zaznali,« je še povedala Špela Bernik Golubić.

Poklic magistra farmacije je reguliran in kot tak strogo nadzorovan. Strokovni delavci morajo svojo usposobljenost dokazovati na pet let, v tem okviru preverjajo tudi usposobljenost za izdajanje homeopatskih zdravil, če gre za pooblaščenega delavca. Ob tem strokovne nadzore nad delom lekarn izvaja tudi Lekarniška zbornica.