Kot koncertni in operni pevec se je uveljavil tako doma kot v tujini, nastopal je s priznanimi orkestri in dirigenti na tujih in domačih festivalih, dolga leta – med letoma 1992 in 1996 ter ponovno spet od leta 2010 – pa je bil tudi član Slovenskega okteta.

Trček je pevsko izobrazbo dobil na Srednji glasbeni šoli v Ljubljani ter na Akademiji za glasbo pri profesorici Evi Novšak Houška, izpopolnjeval se je na tečajih pri Marjani Lipovšek in Alfredu Burgstallerju. Na koncertnih odrih je poustvaril več deset vokalno-instrumentalnih del klasičnega repertoarja, od zgodnjebaročnih do sodobnih. Sodeloval je z ljubljansko in mariborsko opero, v katerih je oblikoval več kot 20 liričnih opernih in operetnih vlog; pogosto je nastopal na Slovenskih glasbenih dnevih, kjer je poustvaril veliko prvič izvedenih del. Poseben odnos je imel do komorne vokalne glasbe, posebno do raziskovanja in izvajanja stare glasbe ob spremljavi lutnje in samospeva. Umetnost petja je prenašal tudi na mlade pevce na Konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana. Za svoje delo je prejel več priznanj, med drugim leta 1996 zlati častni znak svobode RS, leta 2001 pa je postal tudi častni član Slovenskega okteta.