Digitalizacija, uničevanje okolja, demografske spremembe so tista dejstva, ki ustvarjajo nove potrebe in spodbujajo nastajanje novih poklicev, ki bodo postali zelo aktualni že, ko bodo trenutni prvošolci vstopali na trg dela. Po ocenah strokovnjakov prihodnosti okoli 60 odstotkov vseh prihodnjih potreb na trgu poklicev še ni bilo odkritih.

Vse bolj aktualno postaja urejanje prometa v zračnem prostoru in zato je na mestu tudi razmislek, kako regulirati promet brezpilotnih letal, o čemer so govorili tudi na nedavnem tridnevnem srečanju letalskega vrha severne poloble IAOPA v Ljubljani, na katerem so se srečali predstavniki Evrope, ZDA in Kanade. Zato je med poklici očitno ne tako daljne prihodnosti dispečer dronov.

Urbani agronom in semenski kapitalist

Nujnost prehranske samooskrbe bo spodbudila nove načine pridelave hrane glede na raznolikost okolij in njihovih zmožnosti. Urbani agronom tako ne bo skrbel za pridelavo hrane v urbanih okoljih na površju, pač pa za pridelavo hrane pod zemljo, denimo pod samimi nakupovalnimi središči. Prednost in ekonomsko izmerljiv prihranek bo v strošku transporta, ki bo praktično ničen, pridelava pa bi lahko potekala po načelu z vrta naravnost v nakupovalno košarico. Kaj bi si potrošnik lahko želel več: sveža in ne draga hrana. Prihodnost bo rodila tudi poklic semenskega kapitalista v kmetijstvu.

Obilica novega znanja, inovacije in podpora sodobne tehnologije, bodo izziv za etika novih znanosti, ki bo skrbel za etično uporabo oziroma preprečevanje zlorab dosežkov znanosti. Ne le da bodo umeščali nove možnosti v prostor družbeno sprejemljivega, odpirati bodo morali temeljna vprašanja: kdaj, zakaj, za koga, kako in s kakšnimi posledicami posegamo na področja, ki so nam bila še do včeraj neznana in nedostopna.

Agent za človeške organe

Z vrsto etičnih dilem in neodgovorjenih vprašanj se srečujejo tudi na področju izmenjave človeških organov. Tudi kot odgovor na močno kriminalno trgovino s človeškimi organi se bo razvil poklic agenta, preverjenega in verificiranega posrednika za človeške organe.

Nestabilne in vse manj predvidljive podnebne razmere bodo zahtevale tudi specialiste za katastrofe oziroma geoinženirje za upravljanje vremena in rastlin, za kar bodo potrebovali širok spekter znanja s področja naravoslovja in tehnike, komunikacije, medosebnih odnosov in psihologije, posameznika, skupin in množic.

Ob tem bodo potrebni tudi inženirji za selitve živali, ki bodo skrbeli za zagotavljanje sobivanja s človekom in habitata za živali, v katerega človek vse bolj nenadzorovano vdira in ga uničuje. Vse več bo poklicev, ki se bodo ukvarjali z oživljanjem izumrlih živalskih in rastlinskih vrst tako v komercialne kot raziskovalne namene.

Od profesionalnega prijatelja do strokovnjakov za socializacijo

Je ob poplavi digitalnih igračk, ki so naše socialno življenje omejile na tipkovnico in ekran, sploh nenavadno, da bomo med poklici kmalu srečali organizatorja zasebnega življenja in poklicnega prijatelja? Slednji pravzaprav ni izum sodobnega časa, saj lahko na profesionalnega prijatelja gledamo kot nadgradnjo gardedame, ki je bila tako zaupnica, varuhinja kot spremljevalka v prostor javnega tistim, ki so bili tega slabo vešči, ali pa se jim ni zaupalo, da to so. Z demografskimi spremembami in prevlado digitaliziranega načina življenja se bo potreba po profesionalnih prijateljih povečevala.

Prav tako bodo svojo priložnost dobili strokovnjaki za socializacijo in druženje ter koordinatorji poučevanja otrok na domu. Digitalizacija bo spodbudila tudi nastanek poklica odvetnik za virtualno lastnino, organizatorja spletnih skupnosti in koordinatorja osebne nege. Vse večja tekmovalnost med organizacijami in posamezniki je priložnost za svetovalce za produktivnost in čas pa tudi strokovnjake za novodobno izobraževanje.

V begu pred pritiski digitalnega

Prostor v naših življenjih bodo našli tudi osebni digitalni svetovalci, ki nam bodo pomagali pri raznolikih potrebah iz zasebnega in poslovnega življenja izbrati unikatne aplikacije, ki nam bodo lajšale življenje. Skrbel bo tudi za našo vse obsežnejšo strojno in programsko opremo ter digitalno lastnino, kot so fotografije, dokumenti, zapiski… Temelje za ta poklic že imajo ali si jih lahko pridobijo mladi, ki so se odločili za študij računalništva, organizacijskih ved, digitalne komunikacije ali medijev.

Vzporedno bodo delovali specialisti za zasebnost, ki bodo skrbeli za to, da bomo ob poplavi kamer in množice različnih kanalov prenosa podatkov lahko svojo zasebnost čim bolje varovali. Ko bomo že povsem ukomodirani v novi svet, se bodo pojavili specialisti in potreba po odvajanju od odvisnosti od najsodobnejše tehnologije.

Pri odhodu bo v oporo psihoterapevt za smrt

Višja kakovost življenja, dognanja v medicini in farmaciji, metode in pristopi, ki ohranjajo telo dalj časa mladostno, prispevajo k temu, da živimo dlje in hkrati skorajda že upravljamo, manipuliramo dolžino našega življenja in tako prelagamo smrt. Zato bo posameznika treba pripraviti tudi na konec življenja, na soočenje z lastnim koncem, pri čemer mu bo podporo lahko ponudil psihoterapevt za smrt. Ta bo posameznika vodil skozi proces sprejemanja zadnjih odločitev in slovo od lastnega življenja.