Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije je Mestni občini Ljubljana konec lanskega leta izdal precej zahtevne pogoje za projekt gradnje parkirne hiše pod tržnico. A po pritožbi občine je ministrstvo za kulturo pred nekaj dnevi te pogoje razveljavilo in zavodu za varstvo kulturne dediščine naložilo, naj v najpozneje 30 dneh ponovno odloči.

V zavodu za varstvo kulturne dediščino so pojasnili, da se na odločitev ministrstva ne morejo pritožiti. »Zavod se ne more pritožiti oziroma vlagati drugih pravnih sredstev zoper tovrstne odločbe ministrstva za kulturo,« so pojasnili v zavodu.

Glavni razlog za razveljavitev odločbe zavoda za varstvo kulturne dediščine je nepopolno ugotovljeno dejansko stanje na območju osrednje ljubljanske tržnice, je mogoče razbrati iz odločitve ministrstva. Zavod po oceni ministrstva dejanskega stanja namreč ne bi smel ugotavljati na podlagi zapisnika komisije zavoda za spremljanje raziskav na ljubljanski tržnici, temveč na podlagi »strokovnega poročila o poteku in rezultatih arheoloških raziskav«.

Zavod za varstvo kulturne dediščine je v pogojih zapisal tudi varovalko, da lahko ob morebitnem izjemnem arheološkem odkritju pri gradnji parkirne hiše gradnjo ustavi in prepove nadaljnje posege. A v kulturnem ministrstvu so poudarili, da zavod za varstvo kulturne dediščine gradnjo lahko ustavi, vendar da ocene o izjemnosti najdb ne more podati. To po zakonu lahko stori kulturno ministrstvo na podlagi komisije za arheološke raziskave. Šele če ministrstvo ugotovi, da gre za izjemno najdbo, lahko zavod spremeni pogoje varstva kulturne dediščine, s katerimi prepove gradnjo na določenem območju.

Ministrstvo je zavrnilo pritožbe občine zaradi zahteve zavoda za varstvo kulturne dediščine, da mora občina še pred začetkom gradbenih posegov izdelati študije o gradbenofizikalnem stanju varovanih objektov v bližini tržnice, kot so semenišče, župnišče, stolnica, Plečnikove tržnice. Zaradi gradnje podzemne garaže bi na teh objetih lahko nastale poškodbe. Občina je trdila, da takšna zahteva nima zakonske podlage. Toda ministrstvo je zatrdilo, da je ta zahteva zavoda skladna z zakonom o varstvu kulturne dediščine.

Kaj vse to pomeni za občinski projekt, v občinski službi za razvojne projekte in investicije niso znali napovedati. Počakati bodo namreč morali na nove pogoje varstva kulturne dediščine, ki bodo na novo določili, kaj je na zavarovanem območju tržnice dovoljeno in kaj ne.