V Lanthierijevi graščini zdaj delujeta Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo in Center za raziskave vina. Na selitev v gospodarski del graščine nestrpno čakajo še Fakulteta za znanosti o okolju, laboratorij za raziskave v okolju in Center za biomedicinske znanosti in inženiring.

Selitev je zapletel dolg do podjetja E3, ki je v graščino po pogodbi z občino namestilo toplotno črpalko. Ker je dolg v dveh letih narasel na več kot 20.000 in so vsi roki za njegovo poplačilo pretekli, je občina dobila zadnji opomin pred izvršbo. »Zaradi toplotne črpalke je ogrevanje od plinskega cenejše za 10 odstotkov. Univerza črpalko uporablja že dve leti. Zato menimo, da bi moral to biti njen strošek. Mi smo naredili vse, da bi se univerza že lahko preselila. Ne vem, zakaj tako trmasto vztrajajo pri svoji odločitvi,« se sprašuje vipavski župan Ivan Princes, ki poudarja, da je univerza dobila prostore v obnovljenem objektu v zakup za 85 let, da je najemnina simbolična in znaša okoli 2000 evrov letno. Toplotna črpalka bo čez 30 let postala last občine, ta pa jo bo nemudoma prenesla na univerzo.

Rektor: Dolg ni stvar univerze

Občina pripravlja tudi teren za gradnjo študentskega naselja. »Pridobili smo vodno in nekatera druga soglasja. Vse to gre na naš račun. Ne moremo pa si privoščiti še dodatnega obremenjevanja proračuna. Naredili bomo vse, da bi izpolnili vse obljube in da se bo univerza v Vipavi prijetno počutila.« Župan je opozoril tudi na obveznosti, ki jih ima občina zaradi uporabe evropskih sredstev za obnovo Lanthierijevega dvorca, ki jih obvezuje k dodatnim zaposlitvam. Teh pa ne morejo uresničiti, dokler se univerza ne preseli v Vipavo.

Rektor Univerze Nova Gorica Danilo Zavrtanik meni, da morata problem rešiti izključno občina Vipava in podjetje E3. »Mi bi se radi čim prej preselili v Vipavo. Pohištvo in opremo imamo pripravljeno že pol leta in je zapakirana v prostorih objekta. Časovno smo omejeni in ne moremo se seliti med akademskim letom. Če ne bo prišlo do selitve v teh dneh, potem bomo morali počakati do zimskega semestra. Vse skupaj pa v negotovost spravlja tudi študente, ki bi si morali ob morebitni preselitvi v Vipavi in okolici poiskati prostore za bivanje,« ne skriva nezadovoljstva rektor Zavrtanik.

Najboljša slovenska univerza

Veliko bolj kot z rezultati dogovarjanj z občino Vipava je Danilo Zavrtanik zadovoljen z najnovejšo mednarodno lestvico, ki je uvrstila Univerzo v Novi Gorici na 203. mesto na svetu. »Gre za izjemno uvrstitev na svetovni lestvici, kjer prevladujejo ameriške in angleške univerze. Na področju pedagoškega dela smo zasedli celo 87. mesto. To je še posebej pomembno za slovenski visokošolski prostor, v katerem še vedno prevladuje merilo množičnosti študijskih programov, saj najnovejša uredba ministrstva za izobraževanje, znanost in šport opredeljuje financiranje študijskih programov izključno na podlagi števila študentov.«

Lestvica Round University Ranking je prva, ki ne upošteva velikosti ali števila profesorjev in študentov. Za mlado, komaj 20 let staro univerzo je to velik uspeh, je prepričan Zavrtanik. »Smo najboljši Slovenci na tej lestvici. Boljši smo celo od Ljubljane. Najmanj 20.000 univerz je na svetu, priznanje pa je za nas velik izziv. Menim, da v prihodnje, z malce drugačnim financiranjem, lahko pridemo krepko pod sto,« je optimist Danilo Zavrtanik.