Poudaril je, da je Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) samo lani investirala rekordnih 9,4 milijarde evrov, in sicer v 380 projektov, ki imajo izreden razvojni potencial. Ob tem je banka ustvarila za 800 milijonov evrov čistega dobička. Chakrabarti je napovedal, da bo EBRD še naprej spodbujala podjetništvo v regiji, konkurenčnost in integracijo držav v globalno dobaviteljsko verigo. Kot uspešen primer te prakse je izpostavil države srednje in vzhodne Evrope.

EBRD je v 25 letih v Sloveniji finančno podprla 73 projektov v skupni vrednosti 891 milijonov evrov, trenutno pa ima v Sloveniji naloženih več kot 260 milijonov evrov. Med najodmevnejšimi primeri naložb EBRD v Sloveniji v zadnjem času je bilo sodelovanje s skladom Apollo pri nakupu Nove Kreditne banke Maribor.

Letošnjega srečanja, na katerem bodo izbirali tudi novega predsednika, se iz Slovenije udeležuje tudi finančni minister Dušan Mramor, ki se bo med drugim udeležil tudi plenarnega zasedanja odbora guvernerjev. To bo potekalo v dveh delih. V prvem bo predvidoma potekala razprava o konceptu tranzicije, ki je zapisan v ustanovnih aktih EBRD in po 25 letih terja prevetritev.

V drugem delu bo odbor v okviru institucionalnih zadev formalno potrdil letne dokumente, se seznanil z letnim poročilom za lani in izvedbenim načrtom za obdobje 2016-2018, sprejel resolucijo o delitvi čistega dobička ter izvolil predsednika in dva namestnika odbora guvernerjev za 2016-2017. Slovenija bo vse predlagane resolucije podprla, so pojasnili na finančnem ministrstvu.