Napovedali so 16-odstotno rast prihodkov in 40-odstotno rast čistega poslovnega izida do leta 2020, kar je bilo nad pričakovanji. Reakcija na borzi je bila, da je tečaj delnice podjetja le malenkostno porastel ob prometu v višini slabih 20.000 evrov oz. lastnika je zamenjalo le 75 delnic podjetja. Ni bilo ne kupcev, ne prodajalcev Petrolovih delnic. Ob tem, da so že trenutna vrednotenja podjetja bistveno nad borzno ceno in da je bila letošnja dividendna donosnost v višini 4,8 odstotka. Primerjava med indeksoma SBITOP in DAX nam prikaže, da je slovenski borzni indeks na kazalnik P/E (kazalnik nam pove, koliko so vlagatelji pripravljeni plačati za en evro dobička podjetja) bistveno cenejši (9,4 proti 20,8). Trenutna dividendna donosnost indeksa SBITOP je 5,46 odstotka, kar je za 2,2 odstotka višja, kot je dividendna donosnost indeksa DAX. Primer podcenjenosti podjetja v indeksu SBITOP je Krka. Zanimiva je primerjava z nemškim konkurentom Stada Arzneimittel AG.

Tečaj delnice Stada je v letošnjem letu porastel za 18 odstotkov, tečaj delnice Krke pa je upadel za 11,3 odstotka. Ob tem, da nam relativno vrednotenje podjetij kaže na bistveno podcenjenost Krke. Dividendna donosnost Stade je 1,7 odstotka, dividendna donosnost Krke bo verjetno 4,6 odstotka. In zakaj je tako? V lastništvo Stade je v letos v višini 3 odstotkov vseh delnic vstopil ameriški borzni aktivist, ki želi izboljšati korporativno upravljanje podjetja, ali z drugimi besedami izboljšati poslovanje in pripraviti na združitev ali prodajo. Velik udarec celotni Ljubljanski borzi in še posebej borzni vrednosti podjetja Telekom Slovenija je povzročila klavrno končana privatizacija. Borzni tečaj delnice je upadel od vrednosti 150 evrov na 70 evrov, kljub dobremu poslovanju. Zanimivo je, kako vlagatelje ne prepričajo dobro poslovanje slovenskih podjetij in njihove dividendne donosnosti ob tako nizkih obrestnih merah v bankah. Vendar za vlagatelje, ki imajo daljši časovni horizont in jih ne moti slaba likvidnost ter slabše korporativno upravljanje, lahko trenutne razmere na Ljubljanski borzi pomenijo dobre nakupne priložnosti.