Ravenski svetniki so po burni razpravi za zaprtimi vrati s 16 glasovi za in šestimi vzdržanimi podprli predlog župana Tomaža Rožena, da občina sodni spor v zvezi z nakupom Rimskega vrelca v Kotljah konča s sodno poravnavo.

Pravna zastopnica občine je svetnikom pojasnjevala, da če občina vztraja pri tožbi, tvega negotov izid pravde, visoke stroške, postopek pa bi se lahko vlekel več let. Rimski vrelec bi medtem še naprej propadal, v primeru, da sklenejo poravnavo, pa bo občina zanj lahko že kmalu iskala novega kupca. In vsi upajo, da bo pri tem imela več sreče kot doslej.

Velikopotezni načrti ostali na papirju

Spomnimo, da je občina pred štirimi leti kompleks Rimski vrelec prodala Inštitutu imunopatologije in preventivne medicine, ki je v lasti ruskega poslovneža Musa T. Abidova. S podpisom kupoprodajne pogodbe se je ta zavezal, da bo propadajoči kompleks do konca julija 2013 obnovil in ponovno odprl njegova vrata. Občina pa se je zavarovala in v pogodbo vnesla dve klavzuli, in sicer, da lahko v primeru, da kupec ne bo izpolnil zavez iz pogodbe, vsak mesec zamude od njega terja pogodbeno kazen in da nepremičnina preide nazaj v njeno last.

A kmalu je postalo jasno, da so načrti Rusa le mrtve črke na papirju in da propadajočega kompleksa v Kotljah nikoli ne bo obnovil, kot je obljubljal, in ga spremenil v dobičkonosen mednarodni medicinsko-rehabilitacijski center, v katerem bi kar nekaj ljudi lahko dobilo tudi zaposlitev. Zato mu je občina v skladu s pogodbo že pred dvema letoma začela zaračunavati pogodbene kazni, vsak mesec po 9600 evrov, a računov Abidov ni poravnaval. Še več, od pogodbe je želel enostransko odstopiti, s čimer se občina ni strinjala. Ker se stranki nikakor nista mogli dogovoriti o rešitvi po mirni poti, pa je občina Abidovu napovedala tožbo, s čimer so se strinjali tudi svetniki.

Občina velikodušni dedek Mraz

Ko je že kazalo, da bodo spor razreševali na sodišču, pa je še pred razpisom prvega naroka le prišlo do preobrata. Na občini so namreč prišli do spoznanja, da je sodna poravnava zanjo najhitrejša in obenem najcenejša pot, saj tudi če bi pri sodnem postopku vztrajali, najverjetneje ne bi dosegli ugodnejše razsodbe. V sodni poravnavi bi namreč upoštevali dogovor, ki so ga vendarle dosegli s pravno zastopnico Musa T. Abidova.

In kaj ta prinaša? Inštitut bo občini plačal 80.000 evrov pogodbene kazni, občina pa mu bo vrnila del kupnine v višini 400.000 evrov v štirih zaporednih obrokih brez obresti, s tem, da bo prvi obrok zapadel v plačilo marca prihodnje leto, zadnji pa marca leta 2020. Do plačila zadnjega obroka pa bo na kompleksu vknjižena hipoteka. Obenem bo inštitut občini takoj vrnil kompleks Rimski vrelec, ta pa bo lahko začela zanj iskati novega kupca. Če bi ga našla, pa bi iz prejete kupnine lahko predhodno poplačala dolg do inštituta, v tem primeru pa bi se izbrisala tudi hipoteka.

A vsi svetniki vendarle niso bili navdušeni nad predlagano rešitvijo. »Sem za sodno poravnavo, saj je ta vedno pozitivna, a ne pod temi pogoji. Opozoril sem, da bi bilo dobro angažirati vsaj tri izvedence, enega iz ekonomskega, finančnega in gradbenega področja, ki bi izračunali, koliko je občina izgubila, ker je Abidov zavajal javnost in tudi občino in obljubljal, da bo postavil nov objekt, oživel turizem, zaposlil ljudi, pa se nič od tega ni bilo. Zato bi se vračilo kupnine moralo tudi ustrezno znižati. Žal se bila občina v tem primeru velik dedek Mraz,« je v razpravi opozoril svetnik Zlatko Halilovič.