Družba Mercator je z letošnjim nakupom zemljišč v Mostah sprožila začetek kar 100 milijonov evrov vredne investicije v logistično-distribucijski center. Ta bo del tako imenovanega Intermodalnega logističnega terminala Ljubljana, ki so ga na območju tovorne postaje v Mostah začrtali Mestna občina Ljubljana, Slovenske železnice in BTC. V Mercatorju so povedali, da so nov sodoben logistični center sicer že dalj časa načrtovali, a so zaradi lanskoletnega požara skladišč v Zalogu postopke za izvedbo teh načrtov morali močno pospešiti.

V družbi BTC so dodali, da Mercator v Mostah namerava zgraditi tudi novo poslovno stavbo, v katero bo sedež podjetja izza Bežigrada preselil v Moste. Mercator je v svojem poslovnem poročilu za leto 2015 sicer zapisal, da se je nadzorni svet lani seznanil z investicijskim načrtom in grobo predračunsko vrednostjo naložbe v izgradnjo logističnega distribucijskega centra z upravnimi prostori v Mostah. A na naše vprašanje, ali je selitev uprave v Moste dokončna, so v Mercatorju odgovorili, da je to ena od možnosti, saj bi zaradi bližine novega logistično-distribucijskega centra lažje usklajevali številne delovne procese.

Terminal bo večji od graškega

V BTC vrednost naložbe v intermodalni logistični center ocenjujejo na 140 milijonov evrov. Pri tem centru gre predvsem za to, da bodo investitorji pri transportu blaga izkoristili prednosti tako cestnega kot železniškega prometa. Terminal ob Letališki cesti bo eden najmodernejših in celo največji terminal v jugovzhodnem delu Evropske unije, saj se bo raztezal na površini 50 hektarjev in bo prekašal do sedaj vodilni tovrstni terminal Cargo Graz. V BTC ocenjujejo, da bodo samo z Mercatorjem na lokaciji tovorne železniške postaje pridobili najmanj 600 delovnih mest v administraciji in 700 v logistiki.

Ker naj bi se po zaključku projekta tovorni promet na cestah na tem območju povečal za 850 dodatnih tovornih vozil na dan, v BTC opozarjajo, da bo investicija v takšen terminal terjala tudi resna vlaganja v cestno infrastrukturo. Urediti bo treba štiripasovno Kajuhovo cesto med Kavčičevo in Zaloško cesto, zgraditi bo treba novi povezovalni cesti med Letališko in Zaloško cesto pod železniškimi tiri, in sicer v podaljšku Bratislavske in Chengdujske ceste. Posodobiti pa bo treba tudi obstoječe železniške tire in kontejnerski terminal, so povedali v BTC.

Gradnja končana leta 2018

V Mercatorju so ob nakupu zemljišč, za katera so Slovenskim železnicam odšteli 17 milijonov evrov, napovedali, da bi se gradnja njihovega logističnega centra lahko začela predvidoma v drugi polovici prihodnjega leta, končala pa konec leta 2018. A omenili so, da so ti načrti v veliki meri odvisni predvsem od tega, kdaj bo mestna občina potrdila občinski podrobni prostorski načrt za prostorsko ureditev skupnega pomena, saj brez njega gradnja ni mogoča.

Mestna občina Ljubljana je sicer na pobudo Slovenskih železnic in družbe BTC že marca lani izdala sklep o začetku priprave prostorskega akta. Iz BTC so sporočili, da je Mercator na občino in ministrstvo za infrastrukturo že dal pobudo za dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta, da bo ustrezal tudi njegovim potrebam. Iz sklepa, ki ga je podpisal ljubljanski župan Zoran Janković, je razvidno, da je potrditev prostorskega načrta predvidena v roku dveh let od sprejema sklepa, kar pomeni, da bo v najboljšem scenariju ljubljanski mestni svet o tem načrtu odločal marca 2017.