Polne certifikate družini prijazno podjetje (DPP) je včeraj prejela šesta generacija podjetij, ki se je s sprejemom ukrepov zavezala k izboljšanju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Dvajsetim podjetjem s polnim certifikatom družini prijazno podjetje sta se pridružila še Javno podjetje Komunala Sevnica in Loterija Slovenija, ki sta prejela osnovni certifikat.

Comtrade in Iolar sta prejela posebno priznanje za širjenje kulture družini prijazno podjetje, mikropodjetje OSI pa je prejelo priznanje za delovanje po smernicah DPP. V Sloveniji ima tako trenutno polni certifikat 98 podjetij, osnovnega pa 109 podjetij.

Dan dopusta za oba od staršev

Comtrade Slovenija, ki zaposluje okoli 500 ljudi, sodelavci pa so v povprečju stari 38 let, se je za uvajanje ukrepov za bolj usklajeno družinsko in poklicno življenje odločil leta 2007, leta 2012 so že prejeli polni certifikat, ki ga obnavljajo. Ukrepe izvajajo na osmih področjih, in sicer delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter storitve za družino.

Uvedli so 14 ukrepov, med njimi je otroški časovni bonus, ki staršem otrok do 15. leta starosti zagotavlja dva dni dopusta, medtem ko zakon o delovnih razmerjih zagotavlja en dan dopusta. Starši prvošolcev pa imajo na podlagi sklepa direktorja dodaten dan dopusta za spremljanje otroka prvi dan v šolo. »To pravico imata oba od staršev, ki sta zaposlena pri nas,« je poudarila Maja Majstorović Hajduković, vodja kadrovske službe.

»Spodbujamo gibanje izven delovnega časa z organiziranim športnim društvom ter posameznimi akcijami oziroma dogodki na temo gibanja in zdravega načina življenja. Zaposleni se lahko včlani v Comtrade športno društvo in koristiti brezplačno oziroma z minimalnim samoprispevkom športne objekte in udeležbo na organiziranih športnih dogodkih. Članstvo v Športnem društvu je omogočeno tudi enemu družinskemu članu oziroma prijatelju zaposlenega. S tem lahko zaposleni dosegajo večjo simbiozo med družino in službo, posledično pa vnesejo več zadovoljstva in zdravja v svoje družinsko življenje,« je naštela odgovorna za kadre v Comtrade.

Ukrepi podpirajo poslovno strategijo

Kaj se jim je zdelo pri uvajanju in izvajanju ukrepov pomembno? »Pomembna je vključenost vodstva in srednjega menedžmenta, ki so ne le aktivni podporniki projekta, pač pa tudi njegovi izvajalci. Izbrani ukrepi so taki, da podpirajo poslovno strategijo, organizacijsko kulturo in vrednote podjetja. Ključni cilj pri izvajanju ukrepov, ki mora biti dosežen, pa je dodana vrednost za ljudi in dejstvo, da zaposleni v podjetju sprejmejo in živijo ukrepe kot del vsakdanjih delovnih procesov.«

Tako kot v Comtradu je tudi v Metrelu, ki je včeraj skupaj z 19 podjetji prejel polni certifikat družini prijazno podjetje, družini prijazno podjetje del izobraževanja vodij in delovnih srečanj z zaposlenimi, skupaj pa izvajajo kar 17 različnih ukrepov. Podjetje, ki zaposluje okoli 190 ljudi, vsako leto ekipo sodelavcev poveča za nekaj sodelavcev, predvsem s strokovnjaki s področja elektrotehnike.

»Starši imajo fleksibilen delovni čas, ko uvajajo otroka v vrtec, imamo veliko aktivnosti, da se lahko družijo, ukvarjajo s športom in zdravo živijo, saj imamo med drugim vsak dan sveže sadje. Če morajo poskrbeti za nego domačih ali spremstvo ostarelih svojcev, imajo dan plačane odsotnosti, v nadaljevanju pa neplačane,« je med drugim naštela Bojana Novljan, kadrovska direktorica v Metrelu.

»Za polni certifikat smo dodali pet ukrepov, poleg obveznega tima za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja še ocenjevanje vodij glede tematike družini prijazno podjetje, štipendije za otroke zaposlenih, nova ali izpraznjena delovna mesta najprej ponudimo našim zaposlenim, tematiko družini prijazno podjetje smo vključili tudi v sistem izboljševanja delovnih procesov. Na leto imamo okrog deset prvošolčkov. Starši jih zdaj še bolj z veseljem pospremijo v šolo. Dedka Mraza pa pri nas samo za otroke ni, saj že 15 let tradicionalno pripravimo obdarovanje vse družine zaposlenih,« je poudarila Novljanova.