Območno združenje Rdečega križa Kranj ima novega sekretarja. To je Marjan Potrata, bolj znan kot nekdanji direktor Radia Kranj, ki ga je zapustil, ko je podjetje pristalo v rdečih številkah. Za tem je vodil oddajo o avtomobilih na tržiškem radiu, v začetku leta pa je začel nadomeščati dolgoletno sekretarko območnega združenja, Milko Miklavčič, ki se je konec leta upokojila.

Odločitev o »uvajanju« Potrate je sprejel predsednik združenja Marjan Gantar, ki je takrat tudi zagotovil, da bo razpis za izbiro novega sekretarja kranjskega Rdečega križa potekal zakonito in javno ter da nikakor ni vnaprej določeno, da bo to postal Potrata. Eden od članov odbora združenja pa nam je že takrat prostodušno zaupal, da je »Potrata na uvajanju in bo postal sekretar, če bo delal v redu«.

Marjan Gantar, ki je bil v Kranju znan kot član nadzornega odbora občine in prej mestni svetnik LDS, je po imenovanju Potrate pojasnil, da je bil razpis izveden zakonito in skladno z akti, ki zavezujejo Rdeči križ. »Razpis je bil objavljen na oglasni deski območnega združenja Kranj, spletni strani Rdečega križa Slovenije ter na zaposlitvenem portalu zavoda za zaposlovanje, in sicer od 21. do 25. marca letos.«

Čeprav bi se komu zdelo trajanje razpisa za tako odgovorno mesto kratko, je tudi to povsem skladno z dokumenti Rdečega križa Slovenije, je zagotovil predsednik Gantar in dodal, da je na razpis prispelo 61 vlog, med katerimi jih 20 ni ustrezalo razpisnim pogojem. Med štirimi kandidati, ki so ustrezali zahtevam v razpisu, pa so soglasno izbrali Marjana Potrato, ki je že začel štiriletni mandat sekretarja. Združenje šteje 12. 000 članov in je eno največjih v Sloveniji. Ob splošni slovenski akciji vrata odpirajo danes, obiskovalce pa bo že lahko pozdravil novi sekretar.