Štiričlanska komisija, ki so jo sestavljali poklicni kuhar Peter Mišič, lovec, ljubiteljski izdelovalec salam in lastnik turističnega naselja Nebesa nad Livkom Bojan Roš, priznani zamejski gostinec, lastnik restavracije La Subida blizu Krmina Joško Sirk ter nekdanji mipovec in ribič Andrej Costantini, je imela zahtevno delo. Oceniti so morali kar 19 klasičnih salam iz svinjskega mesa, sušenih na zraku, in pet divjačinskih. »Večina salam je bila dobrih in so dobile visoke ocene. Le dve nista ustrezali merilom, eno pa smo izločili že pred ocenjevanjem,« je povedal Bojan Roš, ki prisega na klasične salame iz svinjskega mesa. Pri divjačinskih salamah ga moti prevladujoči okus.

Podobno meni Andrej Costantini, ki je med službovanjem v Mipu pokusil veliko trajnih suhomesnatih proizvodov, ki so jih izdelovali v nekdanjem paradnem konju slovenske mesnopredelovalne industrije v Kromberku pri Novi Gorici in Tolminu. »Izdelava divjačinske salame je tudi zahtevna. Dodati je treba ravno prav slanine domačega prašiča, sicer postanejo presuhe. Seveda tudi niso za vsak okus. Lovci so se s svojimi izdelki izkazali in dokazali, da so tudi dobri mesarji.«

Šolski primer klanja prašiča

Klasične salame so dobile za od 8 do 10 točk višjo oceno kot divjačinske. Komisija, ki je bila zelo enotna, je ocenjevala videz, sestavo in barvo prereza, čvrstost, vonj in okus. »Mi sami ne izdelujemo salam. Enkrat na leto zakoljemo prašiča, in to kot čisti šolski primer, da mladi gostinci in kuharji spoznajo, kaj je žival in kako poteka predelava. Za prodajo v našem lokalu pa salame kupujem na kmetiji, pri Dorčetu Veliščku, ki vzredi 40 prašičev na leto,« je razlagal Joško Sirk, ki je, kot pravi, že vse življenje lovec.

V konkurenci divjačinskih salam je najvišjo oceno prejel član lovske družine Kanal in lovski čuvaj Milivoj Hlede. »Divjega prašiča sem uplenil na območju lovišča naše lovske družine, ki obsega 5900 hektarjev. Imamo veliko divjih prašičev pa jelenov, srn in drugih divjih živali,« je povedal zadovoljni zmagovalec. »Domača svinjska salama pa je vseeno zakon. V njej dobiš vse potrebne okuse in vonje, da ti gre v slast. Pri divjačinski prevladuje en okus. Meso divjačine je bolj žilavo. Pomembno je tudi, kako je žival uplenjena in izkrvavljena.«

Podžupan, lovec in dober mesar

Pri klasičnih salamah je z najvišjo oceno salamijade slavil Marko Bucik, podžupan občine Kanal ob Soči. »Pomembna je surovina in seveda tudi sušenje,« se je smehljal Bucik. »Salame sem sušil v novi hiši, v kleti s ploščicami. Za vsak primer pa sem jih nekaj posušil tudi po stari metodi,« je na koncu le priznal. Drugouvrščeni je bil s svojim izdelkom v izjemni konkurenci klasičnih svinjskih salam David Valentinčič, nekdanji direktor v anhovski cementarni in Vinski kleti Goriška brda. »Salame sem naredil s prijatelji, sušil pa sem jih pri Branku Miščku v vasi Mišček. Prisegam na klasično sušenje na zraku v starih, preizkušenih kleteh.«

Druženje kanalskih lovcev ob salamah naj bi postalo tradicionalno.