Napovedana uvedba novega davka na vozila, ki jih lastniki odjavijo iz prometa, že razburja javnost. Eden naših bralcev, ki se ukvarja z zbiranjem starejših avtomobilov, je opozoril, da bi nova dajatev lahko celo ogrozila kulturno dediščino na Slovenskem. Kot je pojasnil, zbiratelji vseh svojih starodobnikov ne registrirajo vedno, temveč kakšno leto registracijo zaradi zniževanja stroškov tudi izpustijo in katero od vozil začasno odjavijo iz prometa. Prav tako izrabljena vozila običajno kupujejo zaradi rezervnih delov za svoje oldtimerje, saj drugače do njih sploh ne morejo priti. Novi davek – če za starodobnike ne bo izjem – bi zato lahko ogrozil njihov konjiček.

Ministrstvo za infrastrukturo, ki v sodelovanju z ministrstvi za okolje in prostor, za finance in za javno upravo vodi pripravo novele zakona o letni dajatvi za uporabo vozil v cestnem prometu, podrobnejših odgovorov na to in druga vprašanja še ne daje, saj – kot pravijo – je predlog zakona še v javni obravnavi in ga čaka še medresorsko usklajevanje. V osnutku, ki ga je mogoče najti na spletnem portalu E-demokracija, pa izjeme niti za starodobnike niti za katere druge primere niso predvidene.

Prilivov ne znajo oceniti

Vsak lastnik odjavljenega mopeda, trikolesnika ali avtomobila z največ devetimi sedeži in maso do treh ton in pol bo leto dni po odjavi prejel nalog za plačilo novega davka. Ta bo po aktualnem predlogu znašal 25 odstotkov letne dajatve za uporabo cest, ki trenutno za osebni avto z najšibkejšim motorjem (z delovno prostornino do 1350 ccm) znaša 62 evrov. To pomeni najmanj 15,5 evra davka na leto, vse dokler lastnik odjavljenega vozila ne bo oddal v razgradnjo ali s policijskim zapisnikom dokazal, da so mu ga ukradli. Vsakoletni obveznosti se bo lahko izognil tudi z enkratnim plačilom desetkratnika letnega zneska.

Infrastrukturno ministrstvo želi novo dajatev uvesti z začetkom prihodnjega leta, pri čemer računa na več kot 40.000 evrov visok strošek zaradi prilagoditve in dopolnitve obstoječih informacijskih sistemov. Kolikšni bodo prilivi od nove dajatve, ne zna izračunati. Davek lahko doleti lastnike skoraj 1,2 milijona ali dobrih 81 odstotkov od skupno 1,4 milijona registriranih vozil v državi, a le, če z izrabljenim vozilom ne bodo ravnali po predpisih in ga oddali enemu od uradnih zbiralcev odsluženih vozil v državi. Naj spomnimo, letno se v državi izrabi najmanj 30.000 vozil, vendar na uradnih avtoodpadih konča le okoli 6000 vozil. Preostala izginejo neznano kam.

Priliv bo namenjen za prometno infrastrukturo

Nad predhodnim obveščanjem o novi obveznosti, izdajanjem računov in plačevanjem nove dajatve bo po predlogu ministrstva bedela vladna direkcija za infrastrukturo, davčna uprava pa bo zadolžena zgolj za neplačnike. Prilivi od novega davka se bodo stekali v državni proračun, vlada pa naj bi jih porabljala namensko, se pravi izključno za investicije in vzdrževanje prometne infrastrukture.