Vse več je novih poklicev, ki so že aktualni in tudi v podjetjih že dobivajo pomembno mesto. Zanje za zdaj še ni vertikalnega izobraževalnega načrta, kar seveda lahko razumemo kot slabost oziroma pomanjkljivost izobraževalnega sistema, ki slabo sledi potrebam na trgu dela, ali pa se preprosto soočimo z dejstvom, da novodobne zahteve na trgu dela po znanju, kompetencah in izkušnjah posameznikov nastajajo in se spreminjajo tako hitro, da jim novi izobraževalni sistem ali celo program ne bo mogel slediti.

Morda je čas, da se soočimo s tem, da je izobraževanje za konkreten poklic del preteklega, industrijskega sveta in da smo vstopili v drugačne, mnogo manj karierno zamejene in z izhodiščno izobrazbo določene poklice. Najpomembnejša značilnost novih poklicev ali poklicev v nastajanju je potreba po širokem povezovanju znanja in spretnosti, denimo menedžerskega znanja in spretnosti trženja ali pa znanja s področja informacijske tehnologije ter povezovanja strokovnega znanja in mehkih veščin, povezovanja humanistične širine, sposobnosti interpretacije in upravljavskih, menedžerskih kompetenc in podobno.

Skrbnik ključnih strank

Poglejmo nekaj trenutno najbolj vročih poklicev in na trgu najbolj iskanih strokovnjakov. Med njimi je izvršni prodajnik oziroma skrbnik ključnih strank. Od klasičnega prodajalca se bistveno razlikuje, saj bo slednjega nadomestil virtualni posrednik in ponudnik, prodajnik nove dobe pa je strokovnjak, ki išče nove stranke, ki bi imele koristi od produktov in storitev njegovega podjetja.

Strankam prodaja produkte in z njimi vzdržuje aktivne poslovne stike, tako da odgovarja na njihova vprašanja, predstavlja nove izdelke ali storitve, jim svetuje in pomaga pri sprejemanju odločitev, je torej njihov skrbnik. Obseg znanja in izkušenj skrbnika ključnih strank je širok in hkrati specifičen, saj sega od poznavanja trgovinske zakonodaje, obvladovanja kalkulacij do obvladovanja tehnik knjigovodstva, analize in dokumentiranja. Njegove spretnosti in kompetence so predvsem komunikacijske in organizacijske, kot so dobro poznavanje in spoštovanje poslovnega bontona, veščin poslovne komunikacije in poslovanja ter psihologije kupca, prodaje, potreb – to so ključne kompetence za uspešno profesionalno rast.

Investicijski bančnik

Vse bolj se uveljavlja tudi poklic investicijskega bančnika, ki povezuje ljudi, ki imajo denar in ga želijo vložiti, z ljudmi, ki denar potrebujejo za posel. V Sloveniji se zadnja leta poraja veliko novih podjetij, ki potrebujejo zagonska sredstva in pozneje denar za preboj na globalni trg, zato je investicijski bančnik pomemben, saj podjetjem pomaga sklepati nove poslovne povezave, zrelejšim podjetjem pa pomaga tudi pri nakupih novih podjetij.

Je pa res, da je trenutno ta poklic pri nas omadeževan, kar naj bi veljalo tudi za poklic aktuarja, predvsem zaradi neetičnega ravnanja nekaterih pionirjev tega poklica pri nas, zato se poklic pogosto povezuje z davčnimi oazami, ponikanjem premoženja in zrežiranim propadanjem podjetij.

Za uspešno delo potrebuje investicijski bančnik znanje s področja ekonomije in poslovanja, izjemnega pomena so izkušnje iz bančništva, borzništva, zavarovalništva, pokojninskih in investicijskih skladov z raznolikimi strankami. Pomembne so tudi mednarodne izkušnje in poznavanje finančnih mehanizmov, medkulturna naravnanost, komunikacijske sposobnosti ter dobra mera sposobnosti prevzemanja in ravnanja s tveganjem. Ob tem naj omenimo tudi strokovnjake za množično financiranje. Ti mladim ekipam pomagajo na poti do zagonskih sredstev. Samo lani so imele kampanje na platformah za množično zbiranje denarja indiegogo in kickstarter 103 slovenske ekipe oziroma projekti.

Strokovnjak za virtualne valute

Razvijajo se tudi strokovnjaki za virtualne valute, ki so se pojavile v času zloma bančnega sistema in bi lahko v prihodnje povsem nadomestile klasične valute. Nov poklic, ki že kaže jasne oblike, je tudi digitalni arhitekt, saj arhitektura in digitalne tehnologije že hodijo z roko v roki, nekatera največja svetovna podjetja pa so že odprla oddelke za digitalno oblikovanje. Poklic je izziv tako za arhitekte kot za zaljubljence v nove tehnologije.

V podjetja vstopa tudi idejnik ali ideja menedžer. Bistvo njegovih nalog ni sama produkcija idej, ampak njihovo upravljanje, odpiranje možnosti in ocena potenciala posameznih idej, ki se rojevajo na vseh straneh. Upravljanje, omogočanje razvoja in navsezadnje trženje novih idej je temeljna naloga idejnika. Njegovo znanje, spretnosti, izkušnje nikakor niso predpisani, so odprta, individualna zgodba, ki že sama po sebi odpira potenciale idejam, ki jih tak posameznik prepozna, nekdo drug in drugačen pa pač ne.

Podatkovni rudar

Laura Smrekar iz agencije Competo v zadnjega pol leta opaža, da se poleg idejnika »povečuje povpraševanje po kadrih s področja digitalnega/spletnega marketinga, tako strategov kot operativcev, in tudi s področja strateškega marketinga. Ta trend se bo naglo stopnjeval.«

Med vse bolj iskanimi je tudi podatkovni rudar. Gre za strokovnjaka, ki je spodoben urejati ogromne količine digitaliziranih podatkov, da lahko z njimi manipulira in v končni fazi segmentira posamezne skupine glede na naročnika. Uporaba tako obdelanih in prefiltriranih podatkov je praktično neizmerna in sega od optimizacije delovnih procesov, povečanja učinkovitosti in profitabilnosti prodaje do učinkovitega iskanja točno določenega besednega, slikovnega materiala po spletu, napovedovanja najrazličnejših trendov.

Ko vam bo vaš računalnik, potem ko ste prejšnji teden pregledovali spletne strani različnih ponudnikov denimo folne kisline, da bi nadgradili svoj trening in odpornost, sam od sebe ponudil različne proizvajalce testerjev zgodnje nosečnosti, vedite, da za tem stoji podatkovni rudar, ki redno prebira in interpretira vaša spletna raziskovanja. In vam vnaprej ponudi tisto, za kar morda še ne veste, da nujno potrebujete.

Za ta poklic ni posebnega izobraževalnega programa, strokovnjaki pa potrebujejo posebne sposobnosti navigiranja v oceanu podatkov. Imeti morajo močne kompetence na področju analiziranja in oblikovanja sinteze, sposobni morajo biti določiti strukturo ogromnim količinam brezobličnih podatkov in jih pripraviti za nadaljnjo analizo in obdelavo.

»Ključne kompetence bližnje prihodnosti so sposobnost kritičnega razmišljanja in iskanja inovativnih rešitev. Novi poklici pa so že tu. Poleg klasičnih rudarjev bomo imeli rudarje podatkov. Podatki bodo gorivo nove ekonomije. Ustvarjati dodano vrednost iz podatkov bo glavni izziv novi poklicev. Zelo pomemben bo tudi dizajn v povezavi z razvojem digitalne družbe. Participacija ljudi, končnih uporabnikov pri soustvarjanju storitev kreativne industrije, bo ključnega pomena. Kdor bo imel občutek za empatijo in sobivanje z zakoni narave v vseh pogledih, bo imel veliko dela,« je prepričan Blaž Golob, direktor SmartIScity.